Aktuella standarder

Här har vi samlat aktuella standarder som Grafiska Företagen varit med och tagit fram och som tillämpas i industrin idag. Listan uppdateras löpande allteftersom nya standarder kommer.

Standarder för bokbinderi

SS-667006 - Dokumentation – "Förlagsbindning av böcker – Material och metoder"

Denna standard är utarbetad med utgångspunkt ur den internationella standarden 11800:1998. Standarden specificerar metoder och material för tillverkning som ger hållbar bindning för böcker med hårda pärmar och omslag tillverkade i kommersiella kvantiteter.

SS 667005 Dokumentation – Bindning av böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek – Metoder och material

Den baseras på den internationella standarden Information and documentation – Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use – Methods and materials, ISO 14416:2003.

ISO 16763

Är en komplett beskrivning av industriell produktion av bundna produkter som är det sista momentet i ett grafiskt produktionsflöde som består av prepress, press och postpress.

Denna standard ger inte anvisningar på hur man ska uppnå en hållbar kvalitet på den färdiga produkten utan framstår mer som en manual för bokbinderi.

Standarder för tryckerier

ISO 19445:2016, IDT - Metadata för grafiska arbetsflöden - XMP-metadata för bild- och dokumentkorrektur

Här anges uppsättningen av metadata för att på ett strukturerat sätt (XMP) kommunicera godkännande, proofing och betraktelseparametrar för bilder och dokument som används inom grafisk produktion.

ISO 15397:2014, IDT - Kommunikation av tryckpappers egenskaper

Denna internationella standard specificerar en lista över relevanta egenskaper hos papperssubstrat som skall kommuniceras mellan pappers- och tryckindustrin. ISO 15397 är tillämplig på papper i djuptryck, alla former av offset, flexografi och provtryck.

ISO 16759:2013, IDT - Kvantifiering och kommunikation av beräkning av koldioxidutsläpp för tryckta medieprodukter

Mätning av klimatpåverkan från produktion av tryckta medieprodukter är ofta intressant, både för producent och kund. Med denna standard, som är baserad på en livscykelanalys (LCA), definieras systemgränser och grunder för hel eller delvis kalkyl av "carbon footprint" (koldioxidekvivalens).

ISO 12647-2:2013, IDT - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 2: Offsettryckning

Här anges ett antal processparametrar och deras värden som skall tillämpas vid framställning av färgseparationer, tryckformar och trycksaksproduktion för fyrfärgs ark- och rulloffsetpressar. Processen omfattar stegen färgseparation, proofing, tryckforsframställning, godkännande och produktion på alla typer av kommersiellt tillgängliga substrat.

Standarder för etikettryckerier

SISISO/TS 18614:2016 - Förpackningar — Etiketter — Krav på information vid beställning och specificering av självhäftande etiketter

ISO:s nya internationella tekniska specifikation för självhäftande etiketter underlättar för både beställare och leverantörer, med enklare beställningar och jämlik konkurrens som några av resultaten. Specifikationen leder även till minskade kostnader genom att risken för felbeställningar och reklamationer bland de som levererar och beställer etiketter minskas.

Standarder för tidningstryckerier

ICC-profiler 2015

Byråer och annonsleverantörer kan med de nya ICC-profilerna leverera innehåll till tidningar över hela världen med en enda färguppsättning (i CMYK), separerade i enlighet med de standardiserade ICC-profilerna (en för färg och en för svartvitt)

Finns att ladda ner på dagspress.se/teknik.