Billig standard skapar värdefull likvärdighet

Publicerad i Print & Packaging nr. 2 2017

ISO 3664 ger dig en förutsägbar betraktningsmiljö. En referenspunkt du alltid kan hänvisa till, gå tillbaka till och alltid kan återskapa.

Ljus, färger och material uppför sig på olika sätt i olika förhållanden. Hur vårt öga uppfattar dem är därför helt avhängigt den omgivande miljön. Därför är det svårt, om inte omöjligt, att göra objektiva kvalitetsbedömningar av trycksaker – såvida inte omgivningen alltid är densamma.

Standardiserad miljö garant för färger

ISO 3664:2009, eller "Graphic technology and photography – Viewing conditions", ger betraktaren den fasta referenspunkt som behövs för att kunna göra en pålitlig bedömning av färgåtergivningen i en trycksak. I korthet definierar standarden hur en optimal betraktningsmiljö för bild- och originalproduktion, provtryck, tryck och bakgrundsbelysta material ska se ut.
– Jag ser ofta stora skillnader i betraktningsmiljöer ute hos kunder och leverantörer. Ofta sitter de i kontorsbelysning när de bedömer sina trycksaker. Genom att ha en oberoende referens, vilket standarden ger, blir det lättare både för oss leverantörer att veta vilka justeringar som ska göras och för beställaren att kommunicera dem, säger Thomas Ehrngren, kvalitetsansvarig på Ineko & Brand Factory.

Skapa jämförelser utan störningar

Han har arbetat i den grafiska branschen i drygt 30 år, de senaste femton med produktionseffektivisering, kvalitetsgranskning och standardiseringar. Nyligen blev han också en del av SIS/TK 434, den tekniska kommitté som hanterar standarderna inom grafisk produktion. I kommitténs arbete ingår bland annat att ta fram förslag till nya standarder och att garantera kvaliteten i de befintliga, däribland ISO 3664.

– Standarden handlar om att skapa en jämförelsebar betraktningsmiljö utan störande inslag. En referenspunkt du alltid kan hänvisa till, gå tillbaka till och som du alltid kan återskapa, säger han.

Ställer tydliga krav för garanterad miljö

Innehållet i ISO 3664 definierar färgtemperaturer, Ra-index och ljusintensitet. Vidare berör den armaturernas positionering och avstånd och sätter rutiner för hur ofta du behöver kontrollera att ljuskällan fungerar som den ska, liksom när det är dags att byta ut den.

– När du bedömer ett tryck vill du ha samma beteende över hela betraktningsytan. Det ska inte bli mörkare på vissa ställen, eller ge färgskiftningar utåt kanterna och få en mittpunkt som ser helt annorlunda ut. Omgivningen ska vara i rätt färg och den ska inte släppa in ströljus, förklarar han.

Jämförelsevis billig standard att uppfylla

Till skillnad från många andra standarder, är ISO 3664 lätt att tillämpa. Den kräver normalt inte heller några omfattande åtgärder, utbildningar eller investeringar.

– Det är lätt att hitta ljuskällor som uppfyller kraven i standarden och att hitta bildskärmar och programvaror. Det är ofta inga kostsamma förändringar – lite färg, ett par armaturer och kanske en ommöblering kan vara allt som krävs för att få en mycket bättre miljö.

På hans egen arbetsplats Ineko, som är en stor koncern med flera produktionsenheter, är det viktigt att kvaliteteten i deras leveranser håller en konsekvent nivå. Detta blir endast möjligt om samtliga enheter arbetar efter samma förutsättningar. Med stöd av ISO 3664 kan de bygga upp likvärdiga betraktningsmiljöer på alla enheter.

– Det är en sak att producera trycksaker i rätt färg och kvalitet – vi måste dessutom kunna bedöma resultatet på samma sätt, säger Thomas Ehrngren.

TEXT: Peter Johansson