ISO 20294:2018 Ny standard för den grafiska branschen

SIS har deltagit i det internationella arbetet med att ta fram standarden som innehåller best practice. ISO-standarden har också satts som svensk standard, ”SS-ISO 20294:2018 Grafisk teknik – kvantifiering och kommunikation vid beräkning av koldioxidutsläpp för elektroniska medieprodukter”.

– Det kom en liknande standard för trycksaker för några år sedan och nu finns den här för elektroniska medier, vilket behövs eftersom de senare inte nödvändigtvis alltid är bättre ur miljösynpunkt. Den nya standarden anger kraven för att kvantifiera koldioxidavtrycket för de processer, material och teknik som är nödvändiga för leverans och användning av e-media. Den spridda uppfattningen om att papper och trycksaker skadar miljön mycket mer än e-media behöver ifrågasättas, säger Martin Elofsson, projektledare SIS, Swedish Standards Institute.

Standarden, som bygger på en livscykelanalys (LCA) täcker krav för redovisning av e-mediearkivering, distribution, användning och lagring. Dessa data kan användas i hela försörjningskedjan för enskilda e-medieprodukter, så som smarta telefoner och läsplattor.

– Standarder inom grafisk produktion är mer omfattande än vad många vet. De flesta filformat, som PDF, utvecklas och fastställs som ISO-standard. Färghantering, processkontroll, tryckfärger, papper, bildskärmar, efterbehandling, alltså hela produktionskedjan hanteras av standarder. Möjligheterna att använda och påverka standarder är stora och kan hjälpa till med ökad försäljning genom bättre kommunikation, lägre kostnader, högre kvalitet och uppfyllande av krav vid offentlig upphandling, säger Martin Elofsson.

Här kan du beställa SS-ISO 20294:2018