Säkrare tryckprocess med PDF/X

Publicerad i Print & Packaging nr. 1 2017

Med PDF/X-standarderna kan kunden vara trygg i att slutresultatet blir som förväntat. Dessutom gör de arbetet både enklare och billigare.

Det är snart 25 år sedan PDF:en introducerades av Adobe Systems: sedan dess har den förenklat materialhanteringen mellan tryckerier och deras kunder. Men inte bara. Mångsidigheten i formatet kräver nämligen sina färdigheter och fel hanterat riskerar dokumentet försvåra arbetsflödet istället för att underlätta det. Resultatet blir dyrt merarbete för både leverantör och kund; i värsta fall kan materialet behöva tryckas om.

Standardserien PDF/X eliminerar onödiga fel och ger alla aktörer genom hela produktionskedjan möjlighet att hantera ett dokument på rätt sätt.

De olika standarderna i serien utesluter de funktioner som är irrelevanta för tryck och kräver istället mer av de inställningar som är nödvändiga, som de för färgrymder och typsnitt. Tryckerier som följer standarderna kan arbeta i tryggheten om att resultatet blir som utlovat.

– Följer kunderna standarden kan vi ta fullt ansvar för vad som kommer ut ur tryckpressen, säger Magnus Sandström, Digital workflow manager på Taberg Media Group.

Han har arbetat i tryckeribranschen sedan 2001, ungefär då PDF, CTP och ICC-profiler på allvar började användas. Sedan dess har han agerat prepresschef och ansvarat för färgsättning och arbetsflöden på flera svenska tryckerier.

– Jag är mån om att allt ska bli rätt och att vi inte ska behöva gissa hur resultatet ska bli. Gör vi det kan det inte bara bli dyrt, kunden kan bli missnöjd och personalen osäker på sitt jobb, säger han.
Det mest kritiska i ett materials resa från digitalt till tryck är färgåtergivningen. Skapar kunderna PDF-filer enligt standarderna så vet alla att det blir rätt och riktigt.

– Med PDF/X gäller "what you see is what you get" helt enkelt.

Att utgå från standarderna gör arbetet dessutom enklare för både kund och tryckeri.

– Vi slipper manuell handpåläggning på filerna och kan lägga in dem direkt i arbetsflödet. Samtidigt är det fortfarande väldigt vanligt att våra kunder till exempel cmyk:ar bilder manuellt. Det behövs inte om man arbetar med PDF/X.

– Vi behöver också bara en enda originalfil för flera olika produktioner. Ska vi trycka en annons i dagspress eller på glättat papper, kan vi med några klick skapa PDF-filer för olika ändamål från samma ursprungsfil. Det är en väldigt stor fördel för kunderna.

PDF/X-4 är den senaste av standarderna i PDF/X-serien och ligger med i de flesta moderna tryckeriers arbetsprocesser idag. Standarden tillåter genomskinlighet och lager, och RGB-bilder kan blandas med cmyk. Och det bäddas alltid in en utdatametodsprofil för avsedd tryckmetod.

– Färgkommunikationen blir ännu bättre helt enkelt. PDF/X-4 tillåter dessutom lagerhantering, till exempel språklager, så att kunden bara behöver göra och skicka en PDF som inkluderar olika språkversioner, säger Magnus Sandström.

Fördelarna är med andra ord många. Att implementera standarderna i dokumenthanteringen ger effektivare och billigare arbetsflöde såväl som högre kvalitet på slutprodukten.

TEXT: Peter Johansson