Win-win med ny teknisk specifikation för etiketter

Publicerad i Print & Packaging nr. 3 2016

Foto: Heléne Grynfarb

ISO:s nya internationella Tekniska Specifikation för självhäftande etiketter underlättar för både beställare och leverantörer. Enklare beställningar och jämlik konkurrens är några av de väntade fördelarna.

Standarder, specifikationer och rapporter gör vardagen lättare för många industrier. De effektiviserar arbetsflöden och hjälper företagen att öka lönsamheten. När en ny internationell teknisk specifikation för beställning och produktion av självhäftande etiketter lanserades i somras var det därför en välkommen nyhet. Specifikationen innehåller en checklista och mall för specificering av etiketter som gör det enklare för inköpare att tydligt definiera sitt behov för leverantörerna. Och fördelarna är givetvis många.

– Vi ser mycket positivt som kommer med den nya standarden. Den kommer att belysa de problemområden som finns i beställningsledet och vi kommer att undvika en hel del problem, säger Kaj Flick, Grafiska Företagen/Etikettgruppen, som var med när standarden skulle tas fram.

Han berättar att många beställare inte känner till vilken information leverantörerna behöver för att kunna leverera etiketter i rätt material för tänkt användning. För Ikea till exempel, som själva har haft en fot med i framtagandet av standarden, sker etikettinköpen sällan men i stora volymer. Det långa uppehållet mellan beställningarna gör det svårt att vara insatt i vilken typ av etikett som passar deras olika behov. Det finns tusentals kombinationer av lim, frontmaterial och underpapper för etikettleverantörerna att välja mellan, och utan en klarhet i hur etiketten ska tillämpas är risken stor att det blir fel.

– Med tydlig information om hur beställaren vill använda etiketter kan etikettryckerierna leverera en materialkombination som vi vet fungerar, säger Kaj Flick.

För att säkerställa att informationen blir rätt, ställer ovan nämnda checklista de frågor leverantören behöver svar på. Som till exempel vilket material etiketten ska sitta på och vad behållaren ifråga innehåller. Den tekniska specifikationen ger även branschen en möjlighet att bli mer enhetlig. Det kan nu lättare undvikas att materialkonverterare döper material efter egen inspiration. Något som lett till att materialet kan verka exklusivt för konverteraren, trots att det egentligen är standard i branschen. Dessutom innebär specifikationen att leverantörerna kan räkna på samma jobb utifrån samma utgångspunkt. Vilket måste ses som en förutsättning för god konkurrens – som gynnar båda sidor. 

Bakom den tekniska specifikationen står Swedish Standards Institute, SIS, och har tagits fram tillsammans med Ericsson och flertalet stora internationella aktörer. Då resultatet av en branschstandard ska vara många starka viljor till lags är framtagandet av den sällan en hinderfri resa. I mångt och mycket påminner beslutsprocessen om den inom politiken. Men just i detta fall gick det ovanligt smidigt, enligt Kaj Flick. Några större oenigheter om behovet verkar inte ha funnits.

– Det har inte funnits någon teknisk definition för vad som är en etikett. Det behövde formaliseras. 

Standarden går under benämningen SISISO/TS 18614:2016, Förpackningar — Etiketter — Krav på information vid beställning och specificering av självhäftande etiketter, och finns på SIS webbplats, sis.se.

TEXT: Peter Johansson