Etiketthandboken

- Etiketten i fokus

Foto: Heléne Grynfarb

Etiketten kommer ibland i sista hand när ett företag utvecklar en ny produkt. Det är smartare – och billigare – att ha med etiketten tidigt i produktutvecklingen. Därför finns handboken ”Etiketten i fokus”

I handboken "Etiketten i fokus" finns tips på vad kunder och tryckeriets kontaktperson bör tänka på när man diskuterar en etikettproduktion. Det viktigaste är att tryckeriet på ett tidigt stadium får veta hur en etikett ska användas. Det handlar om allt från vilken yta den ska sitta på, i vilken miljö den ska appliceras och vad den ska tåla.

Handboken är framtagen av Etikettgruppen och Nordemballage. Etikettgruppen är en branschförening inom Grafiska Företagen som företräder företag som tillverkar och säljer etiketter i Sverige.

Vill du ha ett eller flera ex av handboken? Kontakta Sandra Ankarstrand.