Riktlinjer & leveransvillkor

Vi har tagit fram riktlinjer för den grafiska branschen.

Foto: Sven Malmberg

Grafiska Företagen har tillsammans med kundernas organisationer tagit fram beprövade och balanserade normalvillkor särskilt avpassade för avtal om prepress-, tryck-, bind- och andra grafiska prestationer.

Villkoren, som finns anpassade för olika branschnischer, syftar till att underlätta den dagliga verksamheten för kunder och leverantörer av grafiska tjänster. Villkoren är att betrakta som branschstandard. Som komplement finns även riktlinjer/guider framtagna för den praktiska hanteringen av material mellan parterna.