Medlemsavgift och fakturering

Medlemsavgift

För att få en uppfattning om medlemsavgiftens storlek kan man uppskatta den till ca 2 000 kr per anställd och år.

Avgiften beräknas i procent av föregående årslönesummor. Avgiften är både rörlig och fast och delas upp på en serviceavgift och en medlemsavgift. Serviceavgiften är avdragsgill i sin helhet och uppgår till ca 90 procent av den totala avgiften. Till höger hittar du utförlig information om medlemsavgiften.

Fakturering

Svenskt Näringsliv administrerar Grafiska Företagens medlemsavgifter. Det förenklar administrationen både för Grafiska Företagen och dess medlemsföretag som får en samlad faktura för avgifterna till Svenskt Näringsliv och Grafiska Företagen i stället för två separata.

I januari skickas inloggningsuppgiften till www.medlemsuppgift.se till företagen. Uppgifterna ska vara inrapporterade senast i mitten av februari. Om uppgifter inte rapporteras in kommer årets avgift att baseras på föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

I slutet av mars skickas första periodfakturan (för första halvåret) ut till medlemsföretagen. Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras på fakturabeloppet efter förfallodagen.

I slutet av september skickas andra periodfakturan (för andra halvåret) ut. Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras på fakturabeloppet efter förfallodagen.

Om ett medlemsföretag önskar få en referensperson angiven på medlemsuppgiften eller/och på fakturan eller om dessa handlingar ska skickas till en annan adress, meddelas detta enklast till carina.gisler@grafiska.se

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in