Arena för Framtidens Distribution

Den 28 januari lanserades Arena för Framtidens Distribution – ett initiativ som syftar till att initiera en politisk debatt om vilken roll PostNord bör ha i framtiden.

Bakom initiativet står Grafiska Företagen, Citymail och 21 Grams. Tillsammans representerar, verkar vi i eller företräder företag inom produktion och distribution av försändelser.

– Konkurrensen och omvandlingstrycket är i digitaliseringens spår idag enormt för tryckerier och distributionsföretag. Att PostNord i det läget tänjer på sitt kärnuppdrag och utnyttjar sin
marknadsdominans för att trycka undan konkurrenter gör läget ohållbart för många företag i vår
bransch. Det vill vi ändra på, säger Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen.

Läs mer om initiativet på framtidensdistribution.se 

Den 14 februari anordnar vi ett seminarium med riksdagsledamöter och experter i Stockholm om framtidens distribution. Läs mer och anmäl dig till seminariet här.

I samband med lanseringen skriver Grafiska Företagen, Citymail och 21 Grams även på Svenska Dagbladets debattsida. Läs artikeln här.

Vårt initiativ syftar till att stimulera debatt, nya idéer och nya initiativ för framtidens distribution.
Vår förhoppning är att detta ska leda till bättre förutsättningar för marknadens aktörer och bidra
till en bättre konkurrens och service över hela landet.

Under våren 2019 kommer en rapport med slutsatser och förslag att presenteras som ett steg mot en bättre framtidaproduktions- och distributionsmarknad.