"Integrationsrabatten slår undan benen för branschen"

Per Larsson, marknadschef Parajett kommenterar Postnords roll på distributionsmarknaden.

Den kallas ”integrationsrabatt” och är bara 11 öre stor. Trots det slår den undan benen för en hel bransch.

Parajett har idag en stark ställning på marknaden vad gäller produktion av affärs- och marknadskommunikation. Kärnverksamheten är produktion av fakturor, bekräftelser, direktreklam och trycksaker för företag samt offentliga myndigheter/organisationer.
Förr hämtades de trycksaker Parajett producerade med lastbilar för distribution till kunden för vidare hantering. Idag lämnas nästan allt direkt till Postnords och Citymails terminaler, för att till slut landa i svenska folkets brevlådor.
Det har förändrat marknadsläget för Parajett och de andra i samma bransch.

– Portokostnaden kan gå via kundens avtal, men ofta står vi också för portot, säger Per Larsson.
I en upphandling lämnar Parajett vanligtvis anbud på produktionen – papper, kuvert, tryck och övriga delar.
– Här fungerar konkurrensen mellan oss i branschen på ett sunt sätt. Däremot finns det en avgörande kostnadsfaktor som vi inte kan påverka – porto och distribution. Det är den i särklass största kostnaden för våra kunder, oavsett om det är privata företag eller offentlig sektor.

Postnord är den enda distributören som täcker utdelning till samtliga medborgare i Sverige. De har ett eget tryckeri inom koncernen, dotterbolaget Strålfors, vilket verkar i samma bransch som Parajett. Strålfors är ofta med och slåss om samma kontrakt som övriga i branschen, på samma villkor vad gäller produktion. Vad gäller distribution gäller emellertid inte samma villkor.
– Endast Strålfors kunder erbjuds något som Postnord kallar "integrationsrabatt", en rabatt på elva öre på portot. Det innebär att även om vi har lägre pris på produktionen, så kan Strålfors ibland ge ett lägre totalpris tack vare billigare distribution, säger Per Larsson.
För att sätta det i sitt sammanhang:
– För att kompensera måste vi i princip dra av elva öre, 20–30 procent, från vår marginal på produktionspriset, som redan är hårt pressat i en tuff konkurrens.
Resultatet är att Parajett och de andra på marknaden får väldigt tufft att vinna kontrakten.
– Integrationsrabatten slår undan benen för branschen. På sikt kommer de tio–femton företag som jobbar i branschen inte att kunna överleva, säger Per Larsson.

"Vad ska vi göra för att också få integrationsrabatten?" – den frågan har branschen ställt till Postnord. Svaret: "Ni kan inte göra någonting, det är bara Strålfors kunder som kan få den här rabatten". Men den här frågan är egentligen större än både integrationsrabatten och förlorade affärer i sig.

– Det är en politisk fråga – vad är egentligen Postnords uppdrag? När de inte kan tjäna pengar på postförmedlingen längre, så startar de nya verksamheter. Nu lanserar de snart en ny digital brevlåda som ska konkurrera med privata lösningar som t.ex. Kivra, trots att det redan finns en statlig digital brevlåda, Min myndighetspost.

Konsekvensen av denna "integrationsrabatt" från Postnord, som endast Strålfors kan erbjuda marknaden, blir att övriga aktörer i princip måste skänka bort något moment eller insatsmaterial för att kunna konkurrera i en upphandling eller prisförfrågan.
– Och det finns ju en målsättning för Strålfors – att växa och tillsammans med Postnord, vars nationella distribution alla företag behöver, konkurrera ut alla privata aktörer.