Aktuella standarder

Här har vi samlat aktuella standarder som Grafiska Företagen varit med och tagit fram och som tillämpas i industrin idag. Listan uppdateras löpande allteftersom nya standarder kommer.

Standarder för bokbinderi

SS-667006 - Dokumentation – "Förlagsbindning av böcker – Material och metoder"

Denna standard är utarbetad med utgångspunkt ur den internationella standarden 11800:1998. Standarden specificerar metoder och material för tillverkning som ger hållbar bindning för böcker med hårda pärmar och omslag tillverkade i kommersiella kvantiteter.

SS 667005 Dokumentation – Bindning av böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek – Metoder och material

Den baseras på den internationella standarden Information and documentation – Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use – Methods and materials, ISO 14416:2003.

ISO 16763

Är en komplett beskrivning av industriell produktion av bundna produkter som är det sista momentet i ett grafiskt produktionsflöde som består av prepress, press och postpress.

Denna standard ger inte anvisningar på hur man ska uppnå en hållbar kvalitet på den färdiga produkten utan framstår mer som en manual för bokbinderi.

Standarder för tryckerier
ISO 19445:2016, IDT - Metadata för grafiska arbetsflöden - XMP-metadata för bild- och dokumentkorrektur
Här anges uppsättningen av metadata för att på ett strukturerat sätt (XMP) kommunicera godkännande, proofing och betraktelseparametrar för bilder och dokument som används inom grafisk produktion.
ISO 15397:2014, IDT - Kommunikation av tryckpappers egenskaper
Denna internationella standard specificerar en lista över relevanta egenskaper hos papperssubstrat som skall kommuniceras mellan pappers- och tryckindustrin. ISO 15397 är tillämplig på papper i djuptryck, alla former av offset, flexografi och provtryck.
ISO 16759:2013, IDT - Kvantifiering och kommunikation av beräkning av koldioxidutsläpp för tryckta medieprodukter
Mätning av klimatpåverkan från produktion av tryckta medieprodukter är ofta intressant, både för producent och kund. Med denna standard, som är baserad på en livscykelanalys (LCA), definieras systemgränser och grunder för hel eller delvis kalkyl av "carbon footprint" (koldioxidekvivalens).
ISO 12647-2:2013, IDT - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 2: Offsettryckning
Här anges ett antal processparametrar och deras värden som skall tillämpas vid framställning av färgseparationer, tryckformar och trycksaksproduktion för fyrfärgs ark- och rulloffsetpressar. Processen omfattar stegen färgseparation, proofing, tryckforsframställning, godkännande och produktion på alla typer av kommersiellt tillgängliga substrat.

Standarder för etikettryckerier

SISISO/TS 18614:2016 - Förpackningar — Etiketter — Krav på information vid beställning och specificering av självhäftande etiketter

ISO:s nya internationella tekniska specifikation för självhäftande etiketter underlättar för både beställare och leverantörer, med enklare beställningar och jämlik konkurrens som några av resultaten. Specifikationen leder även till minskade kostnader genom att risken för felbeställningar och reklamationer bland de som levererar och beställer etiketter minskas.

Standarder för tidningstryckerier

ICC-profiler 2015

Byråer och annonsleverantörer kan med de nya ICC-profilerna leverera innehåll till tidningar över hela världen med en enda färguppsättning (i CMYK), separerade i enlighet med de standardiserade ICC-profilerna (en för färg och en för svartvitt)

Finns att ladda ner på dagspress.se/teknik.

TC130s vårmöte 5-9/6 2017
Sammanfattning

The School of Graphic Communications Management på Ryerson University i Toronto, Kanada var värd för ISO/TC 130 Graphic Technologys vårmöte den 5-9 juni.

Veckan finansierades av den kanadensiska regeringen, kanadensiska tryckeriföreningen och enskilda sponsorer såsom Kodak. Mötet var väl arrangerat och lärare och studenter från Ryerson hjälptes åt att supportera mötet. Här är en sammanfattning av det viktigaste som hände i de arbetsgrupper som sammanträdde under veckan. En fullständig rapport finns på sis.se/tk434.

WG (Arbetsgrupp) 2 Prepress och 7 Colour Management

Utvecklingen av Colour data exchange format (CxF/X) fortsätter. Det handlar om utbyte av färgmätningar på ett standardiserat sätt.

I mötet presenterades även ett förslag till en standard för hur kvalitetsrelaterat mätdata kommuniceras på ett standardiserat sätt. Utkastet som är mest utvecklat är ISO 20616 File format for quality control and metadata – Part 2: Print quality exchange (PQX).

Medan det är ganska ovanligt (hittills) att vi i Sverige använder denna typ av program för att rapportera resultatet av validering av tryck, blir det mer och mer vanligt att stora trycksaks-köpare internationellt kräver detta. ISO 20616 avser att göra det möjligt att importera och exportera sådant data mellan olika programvaror.

Arbetet med en JDF-liknande standard, förvaltat och utvecklad av ISO/TC 130 och inte CIP4, fortskrider. Förslaget till standard som diskuterades i detta möte gör det möjligt att automatisera i synnerhet digital tryckning av variabeldata. Det är en bra sak att grundtanken och erfarenheten med JDF nu utvecklas vidare inom ISO.

WG3 (Process Control)

Innan beslut om att bifalla Tysklands önskemål om att skapa ett tillägg (Attendum) till processkontrollstandarden ISO 12647-2 så att målvärdena stämmer med Fogra 51 referensdata vill i synnerhet USA och Japan kolla så att den föreslagna ändringen fungerar för tryckerier där.

ISO 15311-1 behöver redan uppdateras, då den handlar om testmetoder, och det är flera nya metoder som är klara att inkluderas. ISO 15311-2 Require-ments for printed matter for commercial and industrial production – Part 2: Commercial print output, närmar sig publicering. Den kan till slut komma att bli en ersättare för ISO 12647-2.

På Drupa 2016 talades det mycket om att använda en "fixed colour palette", eller "extended colour gamut", i betydelsen att komplettera processfärgerna CMYK med OGV (Orange, Green och Violet). Detta har medfört att WG3 överväger att standardisera detta så att vi har kriterier för hur dessa nya "processfärger" ska definieras. Först när vi har specifikationer för CMYKOGV kan vi specificera tryckordning och målvärden för primär- och sekundärfärger. Det blir komplext med sex primärfärger inblandade men initiativet är lovvärt.

Ett annat initiativ som möter ett stort behov är en standardiserad metod att validera mätnoggrannheten mellan instrument. Detta ämne har varit uppe på tapeten många gånger men strandat när vi inte kunnat komma överens om ett givet referensmaterial, accepterat av alla tillverkare av spektrofotometrar. Vi får se om vi lyckas denna gång.

WG4 (Media and materials)

Nya projekt som presenterades och som vi ser som intressanta att följa utvecklingen av: "Printing technology – Monitoring of incoming graphic paper batches by means of Paper Wetting Index", ett sätt att mäta kvalitet på papper avseende färg, bestrykning, ytjämnhet, opacitet mm. Utvecklas av tyska BVDM tillsammans med UGRA.

"Imaging materials -- Photographic reflection prints -- Determination of abrasion resistance of photographic images", för mätning av hur slitstarkt tryck är under olika förutsättningar. "Communication of ink properties". Det finns än så länge ingen standard för vilken information som ska finnas för tryckfärger. Detta är ett försök som omfattar parametrar som avsedd användning, torktid, opacitet, kemikalier mm.

WG 11 (Environmental impact of graphics technology)

En ny standard (PWI), 22067-1 Requirements for environmental declarations ‐ Part 1: Packaging and labels, tas nu fram och den är tänkt att reglera de olika miljömärkningar och certifikat som finns för branschen. En uppmaning till alla deltagare i denna arbetsgrupp gick ut på att ta reda på vilka lagar som gäller i respektive land kring utsläpp i vatten.

Två snarlika standarder för beräkning av energiförbrukning i digitalpressar utvecklas parallellt. Båda dessa standarder gör det möjligt att på ett enhetligt sätt beräkna klimatpåverkan (carbon footprint, LCA etc), utvärdera effektförbrukningen och energieffektiviteten samt uppskatta driftskostnader hos digitala tryckproduktionsmaskiner och kringutrustning.

WG11 JWG15 Development of environmental standards related to e-media

Standarden för beräkning av miljöpåverkan (Carbon footprint) från e-media fortsätter mot publicering som vi hoppas ska bli av under året. Med denna standard kommer det gå att göra mer exakta jämförelser mellan pappersbaserade och digitala dokuments miljöpåverkan.

WG12 Postpress

Flera nya projekt runt efterbehandling av digitaltryck dras nu igång. Det handlar om laminering, lackning mm och hur kvaliteten i detta arbete ska bedömas. Tryckerier i hela världen som är intresserade av att delta i detta arbete eftersöks nu.

WG13 (Printing conformity assessment requirements)

Utkastet till ISO 19301 Colour quality management certification scheme godkändes. Den är kraftigt inspirerad av svenska CGP och motsvarande certifiering i Storbritannien. Många av förslagen till förtydliganden kommer att integreras i en ny version, och sedan kommer denna att gå ut för en ny omröstning, troligtvis i höst.

Utkastet till ISO 19302 Guidelines for tone and colour conformity requirements for printed products godkändes efter omröstning av alla medlemsländer förutom Japan, Holland, Tyskland och Kanada. Många av förslagen till förtydliganden kommer att integreras i en ny version, och sedan kommer även denna att gå ut för en ny omröstning, troligtvis i höst.

Utkastet till 19303-1 Guidelines for Schema Writers — Part 1: Packaging printing godkändes efter omröstning av alla medlemsländer förutom Frankrike och Tyskland. Många av förslagen till förtydliganden kommer att integreras i en ny version, och sedan kommer även denna att gå ut för en ny omröstning, troligtvis i höst.

Mötet i Toronto var det mest fruktbara för WG13 på länge, och nu har vi tre standarder som kan komma att publiceras i en överskådlig framtid.

Kommande möten

Höstmötet, tillika årsmöte, kommer att bli i Indonesien, förmodligen i december.

Låst material. Logga in för att få tillgång till materialet.
Vill du köpa standarder?

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in