Standardiserad grafisk teknik

För en stabil grund att stå på I dagens globaliserade värld blir det allt viktigare att som företagare hålla sig uppdaterad om nya internationella standarder. Standarder utgör en säker och stabil grund att stå på samt undviker missförstånd och höjer kvaliteten på produkterna.

De flesta av metoderna för hur produktionen sker och vad slutresultatet blir styrs av standarder. En del industristandarder, som USB-stickan, är inte ISO-, men likväl en standard. På samma sätt omfattas filformat som PDF, pappersformat, skruvar och muttrar i tryckpressen, elektricitet och kommunikation över internet av olika standarder. Det här är inget man som producent eller kund vill ska skilja mellan olika leverantörer.

Men så var det fortfarande i början av 90-talet när Desktop Publishing gjorde entré. Som tryckeri fick man hålla sig till en leverantör, som Kodak, AGFA, Fujifilm, Crossfield eller Scitex där lösningarna från bildscanner fram till tryckplåt såg olika ut. Bilddataformaten var i många fall inte standardiserade och de "tryckfärdiga" dokumenten var (och är i viss utsträckning fortfarande) knutna till leverantören av mjukvara. Alla varianter av PDF är idag ISO-standarder, vilket gör arbetet enklare och med mindre risk för fel och missförstånd.

Som SIS uttrycker det; Grafisk teknik är en hörnpelare i kommunikationen mellan människor och utgör basen för stora delar av medieindustrin. Övergången till digital teknik ställer nya krav på snabb och omfattande standardisering för att säkerställa kompatibilitet, lagringsmöjligheter och spårbarhet.

Standarder gör processer och produkter effektivare

Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Standarder skapas från en "best practice", alltså ett val av egenskaper som en majoritet kommer överens om. En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring.

Exempel på standarder som har varit positiva för utvecklingen inom den grafiska industri är: 

 • ASCII,
 • TIFF/IT,
 • CMYK/SCID,
 • Ethernet,
 • A4-papperet,
 • standardisering av offsetprocessen.

Mer om SIS och standardisering hittar du på sis.se

SIS/TK434 Grafisk teknik

Den grafiska standardiseringen inom ISO (the International Organization for Standardization) sker i den tekniska kommittén TC130 som i sin tur har ett antal arbetsgrupper. Motsvarande svenska kommitté inom SIS är TK434 Grafisk teknik, vars huvudman är Grafiska Företagen.

Kommittén deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida standarder. Standardiseringen avser terminologi, testmetoder och specifikationer för hela den grafiska produktionskedjan, från original till färdig produkt.

På SIS hemsida finns arbetet i den tekniska kommittén beskrivet. Här kan du läsa om vad man arbetar med just nu, vilka standarder som givits ut, köpa standarder och se vilka som deltagare som ingår i den tekniska kommittén. Här kan du också anmäla dig att delta i kommittén.

Bland alla de standarder kommittén har arbetet med under 2016 har följande fastställts som ISO-standarder:

 • ISO 12641-1:2016 Utbyte av digital prepressdata - Del 1: Testform för kalibrering av scanner.
 • ISO 12647-7:2016 Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 7: Provtrycksprocesser utgående direkt från digitala data. Även fastställd som svensk (SS-ISO) standard.
 • ISO 16762:2016 Efterbehandling - Allmänna krav för överföring, hantering och lagring
 • ISO 16763:2016 Efterbehandling - Krav på bundna produkter
 • ISO 17972-2:2016 Colour data exchange format (CxF/X) - Part 2: Scanner target data (CxF/X-2)
 • ISO 18620:2016 Informationshantering för prepress - Utbyte av tonjusteringskurvor
 • ISO 19445:2016 Metadata för grafiska arbetsflöden - XMP-metadata för bild- och dokumentkorrektur. Även fastställd som svensk (SS-ISO) standard.
 • ISO 5776:2016 Symbols for text correction

Mer om TK434 Grafisk teknik och kommitténs arbete hittar ni på SIS hemsida

Vill du påverka framtida standarder?
Den tekniska kommittén behöver kontinuerligt nya medlemmar.

Som deltagare i kommittén är du med och påverkar framtida standarder samt deltar i möten och nätverk med branschkollegor.

Områdeskompetenser som efterfrågas är:

 • miljö- och klimat
 • förpackningstryck
 • prepress
 • processtyrning
 • digitaltryck.
Joel Eriksson
Projektledare

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in