Produkter och tjänster som den grafiska industrin levererar

Den grafiska industrin utgörs av en mängd olika produkter och tjänster. Förutom traditionella tryckta produkter såsom till exempel tidskrifter, böcker och reklam erbjuder en del företag olika tilläggstjänster. Det kan vara allt från lager- och distributionstjänster till helhetslösningar där man tar hand om kundens samlade behov av kommunikation och information.

Exempel på tryckta produkter som den grafiska industrin producerar:
Insatsvaror till industri
Förpackningar (t ex kartong, papper, plast), Etiketter (t ex självhäftande), Blanketter, Årsredovisningar, Manualer
Förlagsinitierade produkter
Böcker (t ex skönlitteratur, facklitteratur, lexikon), Läromedel (t ex läroböcker, övningshäften), Tidskrifter, Kalendrar, Dags- och kvällspress
Informationstryck (t.ex. från myndigheter och organisationer)
Broschyrer, Foldrar, Affischer, Blanketter, Valsedlar
Reklam
Oadresserad direktreklam (ODR), Adresserad direktreklam (ADR), Broschyrer, Foldrar, Affischer, Vepor
Specialprodukter
Värdetryck (t.ex. sedlar och lotter), Spelprodukter, Biljetter, Tapeter, Pass

Grafisk produktion kan ses som det sista hantverksyrket som industrialiserades.

Datorernas intågande på 80-talet möjliggjorde nya tekniker och idag består den grafiska värdekedjan av så mycket mer än bara fysiska produkter.

Omställningen till den moderna produktion vi ser idag började i mitten av åttiotalet med datorernas intåg som möjliggjorde bl.a. desktop publishing. Branschen var en av de första att påverkas av digitaliseringen, en utveckling som alltjämt fortgår. Som en följd av effektiviseringar har antalet tryckerier och anställda minskat i antal, samtidigt som produktionsvolymer varit på en konstant nivå de senaste åren. Företagen utvecklar hela tiden nya arbetssätt, nya produkter och tjänster.

Den grafiska produktionstekniken är idag vitt spridd och finns i företag så som offsettryckerier, förpackningstryckerier och etikettryckerier.

Teknikutveckling

De positiva effekterna av teknikutvecklingen, så som personalisering, digital parallellproduktion och teknisk kvalitetshöjning gör att trycksaker fortsatt är relevanta och ett utmärkt val i marknadskommunikationen. Vi får alltfler nischade trycksaker och en mer utbredd användning av digitala pressar som ger möjlighet att producera trycksaker som fungerar ihop med digitala plattformar.

Kundsamarbeten

I dag jobbar många företag framgångsrikt med djupare kundsamarbeten. Man samarbetar kring hela kampanjer, inklusive crossmedia. Förpackningar är ett område som utvecklas med större volymer, nya material och produktionsmetoder. Ett annat utvecklingsområde är storformat med skyltproduktion, där ett teknikskifte från screen till inkjet pågår. Stortavlor på papper har fortfarande fördelar så som låg kostnad, de syns bättre i solljus och kräver inte el eller nätverk.

Grafiska värdekedjan

Den grafiska värdekedjan består idag av så mycket mer än bara fysiska produkter. Något som är genomgående är att internet är den gemensamma produktionsplattformen. Den teknik som mest förändrade tryckeribranschen i mitten av 1990-talet var den elektroniska leveransen av filer. Tidigare ägde tryckeriet i realiteten jobbet men idag skapar och äger kunden själva jobbet och kan skicka det till vilket tryckeri som helst. Möjligheten att skicka filer elektroniskt och samarbeta online för ändringar och godkännande har gjort tryckeriets fysiska placering mindre viktig. Däremot är leveranstiden fortfarande känslig vilket gynnar lokal produktion.

Teknikförändringar 

Teknikförändringar har stöpt om de grafiska företagen i grunden. Arbetssätt, flöden, processer, yrken och kompetensbehov förnyas. Företagen diversifierar sig och tar sig in på andra områden i värdekedjan så som exempelvis kundklubbar och reklamkampanjer. Den grafiska industrin omstruktureras för att möta den nya konkurrensen och nya kundbehov. Många företag omformulerar sina affärsidéer och erbjudanden.

 

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på aktiveringslänken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.