Regler för tryckerier

För svenska tryckerier finns det vissa lagar och regler att förhålla sig till och följa. Nedan har vi listat några av de viktigaste.

Skattesats på tryckt material

Skattesatsen 6 procent gäller för många tryckta produkter såsom böcker, tidningar, program, kataloger. Läs mer om Skatteverkets syn på vilka publikationer som omfattas av den reducerade skattesatsen. Här hittar du trycksakslista och skattesatser

Tryckort

I enlighet med Tryckfrihetsförordningen är tryckerier skyldiga att uppge tryckort. Bestämmelser kring tryckort finns i sin helhet i Tryckfrihetsförordningen.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949. Den berör frågor gällande tryckfrihet, dess definition och restriktioner, och har sitt ursprung i 1766 års svenska Tryckfrihetsförordning, som är världens äldsta lag för större allmän tryckfrihet och yttrandefrihet.

En del i Tryckfrihetsförordningen berör tryckort och arkivexemplar som i korthet går ut på nedanstående. Bestämmelser kring tryckort finns i sin helhet i Tryckfrihetsförordningens 4:e kapitel "Om tryckta skrifters framställning"

Nationellt tryckeri

Tryckeriets namn (tryckort och tryckår) skall sättas ut på varje tryckt skrift som framställs i landet, med undantag av s.k. bild- och tillfällighetstryck, enklare reklamblad m.m. Underlåtenhet att korrekt sätta ut tryckort är straffbart. Det finns inga föreskrifter för hur och var uppgifterna om tryckorten ska vara placerad. I böcker är det vanligast på tryckortssidan eller på näst sista sidan (kolofon). I broschyrer och foldrar sätts tryckorten oftast på sista sidan längs ryggen.

Utländskt tryckeri

Tryckorten ska finnas med i alla tryckta skrifter (utom i undantagen) som är avsedda att ges ut i Sverige. Om t.ex. ett förlag beställer tryckning i utlandet av en bok skall namnet på det utländska tryckeriet, dess hemort och tryckåret anges.

Arkivexemplar

Enligt 5 kap 1 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden är tryckare skyldiga att under ett år förvara (arkivera) och på polismyndighets begäran tillhandahålla ett exemplar av tryckt skrift. Det görs i detta fall inget undantag för tillfällighetstryck eller enklare trycksaker.

Av 5 kap 9 § framgår vidare att skyldigheten att bevara ett exemplar av tryckt skrift är straffsanktionerad.

Pliktexemplar

Enligt Lagen om pliktexemplar har Kungliga Biblioteket och sex av landets universitetsbibliotek rätt att, utan kostnad, erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige.

Läs mer på Kungliga Bibliotekets hemsida.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på aktiveringslänken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.