Checklista för bokproduktion

Tjugofyra punkter på en checklista som hjälper dig att undvika (nästan) allt som kan ge upphov till störningar och fel i en bokproduktion. Det är bara att bocka av!

Övergripande råd

 1. Utfallande bilder läggs utanför slutformatet
  När utfallande bilder förekommer måste bilden läggas 4-5 mm utanför slutformatet. Lämnas inget utfall kan en pappersvit kant komma att framträda efter skärning och falsning.

 2. Undvik ramar och linjer över falska uppslag
  Ramar, linjer bilder och dylikt bör undvikas över falska uppslag då det är svårt att få exakt passning mellan sidornas satsytor. Diagonala linjer och bilder är extra känsliga, men om det förekommer rekommenderas att man delar bilden och linje och lämnar en pappersvit marginal i bunten. Förekommer många falska uppslag är det lämpligt att använda 8-sidiga ark, då detta ökar precision i falsningen.

 3. Undvik detaljer nära skärkanterna
  Inga linjer, ramar eller dylikt bör placeras nära skärkanterna, då felmarginalerna är för stora vid falsning och skärning.

 4. Var uppmärksam vid udda utskjutningar
  Om 6-, 12-, 18-, 24-sidig utskjutning skall användas bör binderiet kontaktas. Det finns en rad olika scheman för dessa utskjutningar. Uppmärksamma fiberriktningens betydelse.

 5. Se till att det finns arksignatur
  När synlig pagina inte önskas, paginera utanför skärmärkena.

 6. Lägg inte skärmärken och passmärken i skärkanterna
  Om dessa läggs exakt i skärkanten finns det risk att de kommer att synas på den renskurna trycksaken.

 7. Använd falsmärken

 8. Välj rätt ytvikt för att undvika strålveck
  Vid 24- och 32 sidig falsning max 100 g papper.

 9. Kontakta gärna bokbindaren före utskjutningen av arken

Klammerhäftning

 1. Kompensera för krypning
  För att få passning mellan alla sidors satsytor måste man minska marginalen i buntsteget i de mittersta och öka den i de yttre arken. Om detta inte görs finns risk för att t ex pagina och annan information som ligger nära skärkanterna skärs bort. Problemet blir större nä antalet ark och ytvikten på papperet ökas.

 2. 4-sidiga ark först
  Om det finns 4-sidiga ark i trycksaken bör dessa läggas först, då detta gör det lätt att se om den fallit bort vid häftningen.

Limhäftning

 1. Undvik tryckfärg i ryggen
  Undvik att trycka, limma eller laminera i ryggen på omslagets insida, eftersom limmet fäster mycket dåligt på dessa ytor. Om limmet inte fäster kan det krypa in mellan sidorna i inlagan så att dessa fäster ihop.

 2. Tryckyta mindre vid 4-bigat omslag
  Det är vanligt att man ger omslaget en s k 4-big. Omslaget limmas då fast mot ryggen och ytterligare en liten bit in på inlagans första sida vilket gör att inga detaljer bör läggas som uppslag över omslagets insida och inlagans första sida.

 3. Dubbelproduktion av omslag
  Vid tryckning av två omslag per tryckark bör dessa placeras huvud mot huvud och vara centrerade på tryckarket. Omslagen blir lika stora utan renskärning.

 4. Omslaget större än inlagan
  För att undvika limkladd i limbindaren måste omslaget vara större än inlagan.

 5. Tunna ark ej först eller sist
  Tunna ark (4- eller 8-sidiga) bör inte ligga i början eller slutet av trycksaken, då detta medför minskad hållbarhet. Ytvikt på enkelblad bör ej understiga 150g.

 6. Undvik att blanda olika papperskvaliteter
  Skall flera olika papperskvaliteter användas, vid t ex utvik, planscher och dylikt, bör binderiet kontaktas. Det kan vara svårt att få olika papperskvaliteter att fästa ihop med samma limmängd eller limtyp.

 7. Undvik övergångsbilder mellan omslag och inlaga
  Tag hänsyn till att sidlimmet stjäl utrymme.

 8. Observera att vid limhäftning avgår fräsmån i ryggen
  Kontrollera med bokbindaren

 9. Papperskvaliteten viktig vid limhäftning
  Högbestrukna papperskvaliteter är inte lämpliga för limhäftning.

Linnetrådshäftning

 1. Trådar syns i äkta uppslag vid trådhäftning
  Observera att linnetråden kommer att synas i de äkta uppslagen (ett per ark). Om en mörk yta eller bild ligger över det äkta uppslaget syns den vita tråden extra tydligt.

 2. Undvik 4- eller 8-sidigt ark
  Tunna ark (4- eller 8-sidiga) rivs lätt sönder vid trådhäftningen, vilket ger trycksaken sämre hållbarhet. Om 4- eller 8-sidiga ark ändå används bör dessa placeras instuckna i varandra i s.k. kapprock. Dessa ark får inte placeras först eller sist i trycksaken. Kontakta gärna bokbindaren för råd.

Pärmböcker

 1. Pärmöverdrag görs större än formatet
  Tryckta pärmöverdrag till böcker bör göras 15-20 mm större än själva formatet. Gäller varje kant som överdraget skall vikas runt pappen så att pärmöverdraget räcker till för att vika runt pärmpappen. Formatökningen bör göras med hänsyn till omslagskartongens tjocklek, ryggens bredd och det s k steget, utrymmet mellan ryggpappen och pärmpappen. Undvik att lägga ramar och dylikt centrerat på pärmöverdraget, eftersom inlagans tjocklek inte kan beräknas exakt i förväg. Detta gäller både limhäftning och linnetrådshäftning. Kontakta gärna bokbindaren vid produktion av pärmöverdrag.

 2. Materialval vid pressförgyllning
  Pressförgyllningen bör utformas med hänsyn till materialets förmåga att ta emot tryck och foliens förmåga att fästa på överdragsmaterialet.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.