Grafiska leveransvillkor

För att få en effektiv produktion och undvika problem finns leveransvillkor för olika delar av grafiska branschen.

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR GRAFISKA PRESTATIONER (ALG 20)

Normalvillkor utarbetade av Grafiska Företagen i samverkan med Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och Svenska Tidningsutgivareföreningen. ALG 20 innhåller beprövade och balanserade normalvillkor särskilt anpassade för avtal om grafiska prestationer. Finns på både svenska och engelska.

Särskilda leverensvillkor för etikettindustrin (SLE 21)

Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena vid etikettproduktion, grundar sig på Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer (ALG 20). Finns på både svenska och engelska.

Särskilda leveransvillkor för förpackningstryck/produkter (SLF 15)

Villkoren grundar sig på Allmänna Leveransvillkor för grafiska prestationer (ALG) och är anpassade för förhållandena vid förpackningsframställning. Finns på både svenska och engelska.

Allmänna leveransvillkor för stämpelfabrikation (ALSF 21) 

ALSF innehåller beprövade och balanserade normalvillkor särskilt avpassade för avtal om stämpelproduktion. Normalvillkoren är utarbetade av Svenska Stämpelfabrikantföreningen.

Allmänna leveransvillkor vid leverans av grafisk maskinutrustning (ALV 21)

Normalvillkor för leverans med montage av grafiska maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk grafisk utrustning. Villkoren är utarbetade av Grafiska Företagen, Grafiska Leverantörsföreningen och Svenska Tidningsutgivareföreningen år 2021. Finns på både svenska och engelska.

Förpacknings- och leveransinstruktioner för ibladningsprodukter

Svenska Tidningsutgivareföreningen har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från beställare och tryckerier tagit fram en specifikation som ska underlätta för alla parter då det gäller bilagehantering. Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor.

Förpacknings- och leveransinstruktionerna är till för att kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter. Förpacknings- och leveransinstruktionerna för ibladninsprodukter gäller för tidningar som är medlemmar Svenska Tidningsutgivareföreningen och om annat ej avtalats. Även Grafiska Företagens medlemsföretag som arbetar med bilagor kan använda sig av reglerna för att underlätta hanteringen av bilagor.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in