Tryck ger minimalt klimatavtryck

Över 72 procent av det papper som köps i Europa återvinns, vilket gör papper till den mest återvunna råvaran av alla material. Merparten av det som återvinns används inom den europeiska pappersindustrin, där det är en grundläggande tillgång, inte minst bland förpackningsföretag och tidningsutgivare.

Att återvinna papper är den mest eko-effektiva avfallshantering och användningen av återvunnet träfiber reducerar avsevärt behovet av hugga ner nya träd.

Papper är ett av de mest återvunna materialen

Pappersåtervinnings-processen börjar med dig. Efter att pappret har använts och återvunnits rätt så samlas det in tillsammans med andra pappersprodukter. Mer än 60 miljoner ton av använt papper samlas in i Europa varje år. Majoriteten av pappret kommer från industrier (50 procent), vidare så kommer 40 procent från hushåll och resterande papper kommer från kontorsverksamhet.
I Europa så var återvinningsgraden av papper 72,5 procent år 2016. Av detta så används cirka 85 procent inom europeisk pappersindustri, resten exporteras.

Eftersom vissa pappersprodukter bevaras länge, exempelvis böcker och viktiga dokument, och andra slängs direkt efter användning. Så är den teoretiskt högsta återvinningsgraden av papper 78 procent. Och de aktörer som är verksamma inom pappersindustrins värdekedja har som målsättning att komma nära den här siffran – målsättningen är att 74 procent av allt papper ska återvinnas år 2023. Detta kan jämföras med den europeiska plastindustrin som har ett återvinningsgrad på 29,7 procent.

Förnybar energi och koldioxidavtryck

Massa-, pappers- och tryckindustrin förbrukar relativt mycket energi och svarar för 3,1 procent av den europeiska energi-förbrukningen. Men samtidigt arbetar den hårt med energieffektiviteten och är Europas största industriella användare av förnybar energi. Det förklarar varför sektorn svarar för en förhållandevis låg andel av utsläppen av växthusgaser, endast 0,6 procent av hela Europas utsläpp.

Pappersindustrins huvudsakliga råmaterial – träfibrer – binder också växthusgaser så att de inte når atmosfären, och det gäller under fiberns hela livscykel. Industrin har också åtagit sig att redovisa tydliga och trovärdiga beräkningar av koldioxidutsläppen så att intressenterna kan känna förtroende för den information de tar emot.

Papperstillverkning och hållbara skogar

Pappersindustrin är beroende av och främjar hållbart skogsbruk som en tillförlitlig leverantör av träfibrer, det viktigaste råmaterialet för industrins produkter. Välskötta skogar innebär många fördelar för samhället som jobb, ekosystemfunktioner och biologisk mångfald. De europeiska skogarna, varifrån regionens pappersbruk hämtar mer än 90 procent av sina träfibrer, växer med en yta som motsvarar 1 500 fotbollsplaner. Varje dag. Över 70 procent av skogsarealen är certifierad enligt FSC- eller PEFC-standard, delvis tack vare stödet från pappers- och tryckindustrin.

Sophie Åhsberg
Kommunikatör, projektledare

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in