Vid tvist om grafisk prestation - Grafiska Kammaren

Grafiska Kammaren är en partssammansatt skiljenämnd som på begäran ger utlåtanden i rättsliga och tekniska frågor när en tvist uppstår mellan kund och leverantör om en avtalad grafisk prestation.

För tvist om grafisk maskinleverans, se Grafiska Nämnden.

Grafiska Kammaren är ett värdefullt serviceorgan för den grafiska branschen och dess kunder. Kammarens verksamhet är ett led i den grafiska branschens strävanden att främja såväl effektivitet och konkurrensförmåga som sunda affärsrelationer leverantörer och beställare emellan samt god affärssed inom branschen.

På begäran utlåter sig Grafiska Kammaren om:

 • Den tekniska egenskapen av grafiska prestationer
 • Innebörden av handelsbruk
 • Sedvänja
 • Beprövad yrkeserfarenhet
 • Terminologi inom branschen

Kammaren uttalar sig även i juridiska och rättsliga frågor med anknytning till ett visst avtal mellan en beställare och en leverantör av ovanstående prestationer. Regelverket för Grafiska Kammaren är de allmänna leveransvillkoren, ALG, som också är den grafiska branschens normalvillkor vid offertgivning.

För medlemmar i någon av huvudmannaorganisationerna erbjuder Grafiska Kammaren en omfattande telefonrådgivning utan kostnad.

Varje år bedöms ett antal ärenden i Grafiska Kammaren, och utlåtandet väger tungt i de fallen att parterna i efterhand tar det till civildomstol. I de flesta fall går domstolarna på kammarens linje.

Sammansättning

Grafiska Kammaren består av ordförande och vice ordförande som är erfarna jurister.

De övriga ledamöterna är representanter ifrån:

 • Sveriges Grafiska Medieförening (SGM)
 • Svenska Bokbinderiföreningen (SBI)
 • Sveriges Annonsörer
 • Svenska Förläggareföreningen
 • Sveriges Kommunikationsbyråer
 • Sveriges Tidskrifter

Kontakta Grafiska Kammaren

Kontakta Jakob Mouginot om du vill komma i kontakt med Grafiska Kammaren.

Förhandlare/arbetsrättsjurist

Vid tvist om grafisk maskinleverans - Grafiska Nämnden

Grafiska Nämnden är partsammansatt med representanter från Grafiska Företagen, Grafiska Leverantörsföreningen (GL) samt Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU). Nämnden är helt fristående från huvudmännen och opartisk i sin bedömande verksamhet.

Grafiska Nämnden prövar tvister och avger på begäran eller eget initiativ utlåtanden i tekniska och rättsliga frågor som aktualiserats i samband med:

 • Levereras och användning av grafiska maskiner (eller annan grafisk utrustning)
 • Grafiskt förbrukningsmaterial

Grafiska Nämnden uttalar sig i juridiska och rättsliga frågor med anknytning till avtal mellan en leverantör och en beställare av grafisk utrustning. Nämnden kan även uttala sig om innebörden och tillämpningen av gällande affärsvillkor inom området och därtill knutna allmänna leveransvillkor, såsom exempelvis ALV.

Medlemmar i huvudmannaorganisationerna erbjuds telefonrådgivning utan avgift.

Sammansättning

Grafiska Nämnden består av ordförande, vice ordförande och åtta övriga ledamöter samt en verkställande sekreterare som också ansvarar för Nämndens kansli. Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren skall vara erfarna jurister. De övriga ledamöterna skall allsidigt representera teknisk och/eller ekonomisk sakkunskap och ha en gedigen branscherfarenhet. Vid behandling av speciellt ärende kan Nämnden adjungera särskilt sakkunnig person, som dock inte deltar i beslutet.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på aktiveringslänken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.