Bokbindarmästareföreningen

Bokbindarmästareföreningens (BMF) medlemmar är i första hand hantverksbokbindare.

Under de senare åren har föreningen bl.a. genomfört ett flertal stora bokbandsutställningar i syfte att öka intresset för och kunskapen om den handbundna boken som bruksföremål och konstobjekt. BMF har varje år sedan 1986 utsett en bokbindare att binda föreningens Mästarband.

BMFs styrelse

Ordförande

  • Johanna Röjgård, Johanna Röjgård Bokbinderi, Stockholm

Övriga ledamöter

  • Bo Andersson, Stockholm
  • Linda Gimle, Djura Bok & Pappersverkstad, Djura
  • Roger Johansson, Bokbinderi Roger Johansson, Vällingby
  • Lotta Löwgren, Södermalms Bokbinderi, Stockholm

Läs mer om BMF på deras hemsida