Futura

Futura är föreningen för unga ledare på grafiska företag. Föreningen har till ändamål att genom vidareutbildning, studiebesök och diskussioner i tekniska, ekonomiska och administrativa frågor öka medlemmarnas kännedom och kunskaper om branschen och de grafiska organisationernas verksamhet.

Vill du lära dig mer om hur företag i branschen arbetar och knyta kontakter med kollegor på ett informellt sätt? Då ska du bli medlem i Futura, grafiska branschens förening för unga ledare.

Intresserad? Kontakta Joel Eriksson.  

För att kunna bli medlem måste du uppfylla följande:

  • du är mellan 20 och 37 år (sen får du vara medlem tom 40 år)
  • du arbetar redan eller inom en snar framtid på en ledande befattning
  • ditt företag är medlem i Grafiska Företagen

Möten och resor sker till självkostnadspris, men på senare år har Futura lyckats subventionera flera av dem så att det blivit väldigt fördelaktigt för medlemmar att delta.

Se filmen om Futura [extern länk]

Futuras styrelse 2019-2020

Ordförande

Robine Hedlund, ABA AB

Vice ordförande

Jonas Rydje, Allmedia Öresund AB

Ledamöter

Ola Olsson, Parajett AB
Magnus Sandström, TMG
Sam Hansson, H-Tryck