Vårt historiska arv

Den grafiska industrins historia tog form redan på 100-talet i Kina med papprets uppkomst. Men det var med Gutenbergs boktryckarkonst i Tyskland på 1400-talet som industrin tog riktig fart. Idag är teknikerna fler och analoga tekniker blandas med digitala.

Pappret anses ha uppfunnits i Kina på 100-talet och på 800-talet tryckte man texter på papper i Kina. Araberna uppfann på 700-talet tekniken att tillverka papper av linnelump och denna spred sig under början av medeltiden till Europa.

Boktrycket togs fram av Gutenberg på 1400-talet och på 1500-talet uppfanns även etsningen, i första hand inte tänkt att användas för att framställa tryckplåtar utan för gravering av metaller, senare även glas, men kom även att användas för framställning av tryckplåtar.

På 1600-talet började man trycka tyger med träsnitt i Europa och Asien, och från 1700-talet började man även trycka kopparstick. 1775 uppfanns trägravyren, som innebar att ett hårt träslag polerades och graverades på samma sätt som en kopparplåt i kopparsticket. Till en början var användningen ganska sparsam, men på 1800-talet slog den snabbt igenom som tryckteknik. Den kombinerade kopparstickets möjlighet till detaljskärpa med träsnittets låga pris och dominerade fram till 1800-talet sista år. 1796 uppfanns även litografin, som snabbt blev en populär tryckteknik. Det var emellertid först med den moderna färglitografins uppfinnande 1837 som litografin snabbt blev en populär illustrationsteknik. Tidigare hade man fått handkolorera kopparstick eller träsnitt för att få färgade tryckta bilder.

Den färglitografiska tekniken utvecklades och förbättrades under 1800-talets sista år, så att den även kunde användas på andra material, och gav upphov till explosion av tryckta plåtförpackningar runt sekelskiftet 1900. Litografiskt tryckta plåtleksaker blev ett annat viktigt användningsområde för tekniken. 1843 uppfanns rotationspressen, som gjorde tryckning i större upplagor möjlig. På 1950-talet kom offsetprincipen att bli den vanligaste formen av yrkesmässigt tryck, och stora framsteg gjordes i plåtteknik, färg och papper, samt förbättringar avseende kvalitet och tryckhastighet.

Offset är fortfarande den vanligaste tekniken för tryck, även om djuptryck fortfarande används (dock ej längre i Sverige) för stora upplagor och flexografi används för tryck på andra material än papper.

Digitala tryckpressar, med teknik som xerografi och inkjet tar en allt större del av marknaden. De kan jämföras med "skrivare", d.v.s. man gör ganska enkelt en utskrift från en dator, utan särskilda förberedelser som plåtframställning, och man får bättre ekonomi i små upplagor och kan göra varje trycksak unik med namn, adress osv.

Teknik som 3D-print och tryckt elektronik gör att gränserna mellan det analoga och digitala suddas ut. Förpackningstryck utvecklas genom nya tryckmetoder och nya material. Marknaden för tryckta förpackningar ökar, inte minst p.g.a. den ökande e-handeln.