Svenska Bokbinderiföreningen

Foto: Heléne Grynfarb

Svenska Bokbinderiföreningen (SBI) är nätverket för fristående bokbinderier och tryckerier med bokbinderiavdelningar. Dessutom är leverantörsföretag som säljer produkter och tjänster till bokbinderierna med som associerade medlemmar.

SBIs styrelse 

Ordförande

  • Max Ohlsson, Förlagshuset Nordens Grafiska AB, Malmö

Övriga ledamöter

  • Alf Linder, Scandbook AB, Falun
  • Jimmy Ahlrik, JKJ Bokbinderi, Falköping
  • Thomas Lindhult, Fladbergs Bokbinderi, Sävedalen
  • Ulrik Wehtje, Exaktaprinting AB, Malmö