Sveriges Grafiska Medieförening

Sveriges Grafiska Medieförening är till för tryckerier och prepressföretag i Sverige. Föreningen driver frågor och utbildningar av intresse för branschen, t ex effektivare arbetsflöden, digital dokumentöverföring, företagsförsäkringar och standardiseringsfrågor.

SGMs styrelse

Ordförande

  • Fredrik Järkemyr, DanagårdLiTHO, Motala

Vice ordförande

  • Erik Mauritzon, Åtta45 Tryckeri, Järfälla

Övriga ledamöter

  • Patrick Andersson, Exakta, Malmö
  • Magnus Iversén, Göteborgstryckeriet, Mölndal
  • Mikael Lind, Taberg Media Group, Taberg
  • Niclas Trydell, Trydells Tryckeri, Laholm
  • Guy Eriksson, Tryckservice i Ängelholm
  • Thomas Holm, LTAB Linköpings Tryckeri
  • Lena Pettersson, Kph Trycksaksbolaget i Uppsala