Grafiska industrins utmaningar för en hållbar utveckling

Världen står inför stora miljömässiga och sociala utmaningar och vi måste gemensamt adressera dessa för att nå en hållbar utveckling.


Läs mer om Agenda 2030

ISO 14 000
Miljöledningssystem
Många företag kommunicerar sitt miljöarbete med en certifiering enligt ISO 14 000. Men en ISO-certifiering är långt ifrån samma sak som en miljömärkning.

ISO 14 000 är en samling standarder som ett företag kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. De omfattar bland annat utvärdering, organisering och redovisning av det interna miljöarbetet. ISO 14000 ställer i sig inga miljökrav på företaget eller dess produkter. De krav som gäller i miljöledningssystemet ställer företaget på sig självt.

Läs mer på ISOs hemsida