Hållbar produktion

Känner du till vilka miljökrav som ställs på ditt företag?

Miljökraven omfattar både den inre (arbetsmiljön) och yttre miljön. Det finns en rad frågor inom miljöområdet som företaget och du som arbetsgivare ansvarar för.

Miljölagstiftningen för företag regleras i miljöbalken och dess följdlagstiftning i form av förordningar och föreskrifter. Miljölagstiftningen hittar du i sin helhet på Notisums hemsida.

På de här sidorna har vi samlat frågor kring miljö och hållbarhet som rör grafisk bransch. 

Har du som medlem en fråga som rör miljöområdet?

Det kan vara frågor som rör till exempel miljömärkningar, standarder eller lagstiftning.

Kontakta Rickard Lindberg på Grafiska Företagen.