Vet sina värden

När hela branschen räknar på samma sätt går det att jämföra de grafiska företagens klimatavtryck. Åtta45 är det första svenska tryckeriet som certifierats för verktyget Climate Calc.

Leverantörer frågar. Kunder frågar. Anställda frågar. Intresset ökar stadigt för att ta reda på vilket klimatavtryck som en verksamhet bidrar till. Att kunna svara på frågan kan även ge fördelar i en upphandling. Det har tryckeriet Åtta45 tagit fasta på.

Camilla Sandelin är kvalitets- och miljösamordnare. Hon berättar att de först övervägde att ta fram en egen kalkyl för att beräkna koldioxidutsläpp. Climate Calc, som nu lanserats i Sverige, är ett system som den svenska branschen har enats om att använda. Verktyget är nu på väg att bli standard också för hela den grafiska industrin i Europa. Åtta45 var snabba på bollen. Så snabba att de kring årsskiftet blev det första svenskägda tryckeriet att certifieras. Totalt är fem svenska tryckerier certifierade när den här tidningen går i tryck, fler är på gång in.
– Det är ett måste för oss att förekomma miljökraven, så har vi arbetat länge för att kunna behålla våra kunder. Vår verksamhet var det första tryckeriet som fick Svanen-licens och det omfattar alla våra inköp, alltifrån valet av kaffe till kemikalier i verksamheten, säger Camilla Sandelin.

Att redan ha en Svanen-licens eller ett ledningssystem underlättar certifieringen för Climate Calc eftersom en hel del arbete redan finns förberett. Då kan det gå snabbt. För Åtta45 tog processen bara två veckor.

– För oss var det avgörande att Grafiska Företagen och det europeiska förbundet Intergraf har ställt sig bakom systemet. Det skapar trovärdighet hos kunderna när branschen kan enas om en gemensam standard. Först då går det också att göra rättvisande jämförelser, säger Fredrik Avenhammar, kvalitets- och miljöchef på Åtta45.

Med olika räknesätt riskerar utfallet annars att bli missvisande för enskilda företag. En rad uppgifter måste skrivas in i systemet för att beräkna de utsläpp av koldioxid som tryckeriets verksamhet ger upphov till. Det handlar exempelvis om förbrukningen av el och värme, vilka färger som används och om de är vatten- eller oljebaserade. Valet av papper och vilket pappersbruk de kommer ifrån ska också skrivas in. Om bruket ligger långt från tryckeriet slår det igenom i beräkningen av transporternas påverkan.
För offsetproduktionen tillkommer de utsläpp som tillverkningen av aluminiumplåtarna har gett upphov till. Dessutom får tryckeriet göra en uppskattning av hur stora utsläpp som de anställdas resor leder till, beroende på hur de tar sig till och från jobbet samt eventuella resor i tjänsten.

– Det gäller att inte fastna i detaljer och det går bra att göra överslagskalkyler när det saknas exakta data, till exempel när det gäller de anställdas val av färdmedel. Vi diskuterar alla antaganden när siffrorna revideras, säger Fredrik Avenhammar.

Revideringen är ett viktigt steg och en förutsättning för att bli certifierade. Det danska förbundet Grakom, som byggt systemet, tillhandahåller tjänsten att granska och revidera. Det ska borga för att branschen har gemensamma utgångspunkter för inhämtade siffror och resonemang.

– Den största utsläppskällan rör driften av verksamheten. På andra plats kommer papperet och på tredje plats transporter av papperet, både från leverantören och till kunden. säger Fredrik Avenhammar.

När beräkningarna är klara för tryckeriverksamheten kan klimatavtrycket för varje enskild trycksak räknas fram. Det är en uppgift som kunderna i sin tur kan ange som information till sina mottagare och även märka på trycksaken.
Beräkningarna i Climate Calc fyller flera syften. Förutom att kunna jämföra tryckerier eller trycksaker, är en bärande tanke att klimatkompensera. Det görs genom att köpa utsläppsrätter motsvarande trycksakens påverkan.

– Åtta45 köper utsläppsrätter från Southpool som vi säljer vidare till våra kunder. Men kunderna kan också välja att köpa utsläppsrätter på annat håll, säger Camilla Sandelin.

De behöver då presentera underlag som bevisar klimatkompensationen. Kunderna kan sedan visa upp i sin marknadsföring hur de har tagit ansvar för trycksakens klimatavtryck
– Många av våra kunder blir förvånade över att det inte kostar särskilt mycket att klimatkompensera. Det kan röra sig om några hundralappar för en broschyr som trycks i tusen exemplar. Jag tror att det kommer att bana väg för många att ta det beslutet. Vi har fattat ett principbeslut om att vi inte ska tjäna pengar på att sälja vidare utsläppsrätter för att så många som möjligt ska ta det steget, säger Fredrik Avenhammar.

Under januari i år har 25 produkter från Åtta45 blivit klimatkompenserade och beställarna är både små och stora. Enligt Fredrik Avenhammar och Camilla Sandelin innebär möjligheten att beräkna klimatavtrycket att beställarna kan uppfylla de förväntningar och miljöpolicyer som de själva och deras mottagare har.

– Vi ser ett växande intresse bland våra kunder. Vi kommer nog att se många, som väljer den här vägen. Jag tror att det blir standard i branschen, säger Camilla Sandelin.