Grafiska Företagens plattform för en hållbar utveckling

Ladda ner rapporten nedan och lär dig mer om Grafiska Företagens kartläggning av de globala målen. Nedan listar vi också de prioriterade målen för grafisk industri.

Prioriterade målen
3
God hälsa och välbefinnande
Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
4
Mål 4 - God utbildning för alla
Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
5
Mål 5 - Jämställdhet
Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
6
Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla
Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
8
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
12
Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
13
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
15
Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
16
Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 handlar om att främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer.
17
Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in