Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Grafiska Företagen:

För Sverige är målet om hållbar konsumtion och produktion en stor utmaning vilket påverkar alla företag som tillverkar och säljer produkter. Därför är dessa delmål identifierade som centrala för Grafiska Företagen och medlemsföretagen. Det är av vikt att främja en effektiv resursanvändning och minimering av skadliga kemikalier och utsläpp till miljön. Detta är möjligt genom påverkansarbete och informationsspridning som syftar till att bidra till utfasning av i första hand klassade kemiska ämnen i de insatsvaror företagen nyttjar och därmed säkerställa tillverkning av giftfria produkter. 

Grafiska Företagen kan även bidra genom att bygga och förmedla kunskap om cirkulära affärsmodeller som kan bidra till att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Genom pågående projekt inom ramen för Papperskretsen arbetar Grafiska Företagen aktivt med att hitta lösningar för bättre hantering av avfall och återvinning av papper. 

Grafiska Företagen har också möjlighet att som remissinstans främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder och påverka framtagandet av kriterier för exempelvis förpackningar eller trycksaker.

Medlemsföretagen:

För företagen, som till stor del är beroende av pappersråvara och andra naturresurser är det viktigt att säkerställa ett hållbart nyttjande av resurser under hela produktens livscykel. Genom att applicera ett helhetstänk som innefattar hela värdekedjan inklusive design, produktion, användning och återvinningsbarhet finns det stora möjligheter för medlemsföretagen att minska miljöpåverkan och samtidigt bidra till produkter som kan skapa mervärden för konsumenterna.

För förpackningsbranschen finns det här även en möjlighet att utveckla produkter som kan bidra till minskat matsvinn samt kommunicera dessa frågor på förpackningar eller i annan kommunikation. Tryckerierna har möjlighet att påverka sina kunder att göra hållbara materialval.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.