Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Grafiska Företagen:

I enlighet med Parisavtalet har alla länder och företag ett gemensamt ansvar för att lösa klimatutmaningen. Grafiska Företagen har som branschorganisation och företrädare för industrin också identifierat ett ansvar för att sprida medvetenheten om frågan. Här finns stora möjligheter att bidra med ökad kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser till medlemsföretagen för att bidra till den klimatomställning som behöver göras. Detta skulle vara möjligt exempelvis genom att förmedla information om energieffektivisering, hållbara material, fossilfria transporter och klimatanpassning till medlemmarna.

Genom att främja en utsläppsfri produktion i enlighet med den nationella färdplanen "Fossilfritt Sverige 2045" kan Grafiska Företagen bidra med konkreta tips på åtgärder och verktyg som är av relevans för våra medlemsföretags verksamheter. Grafiska Företagen kan genom verktyg såsom klimatkalkylatorn hjälpa medlemsföretagen att identifiera de mest klimatbelastande aktiviteterna. Branschorganisationen har även en möjlighet att agera föredömligt genom att själva arbeta för att minimera sin klimatpåverkan inom organisationen och i värdekedjan.

Medlemsföretagen:

Företagen har ett ansvar för att upplysa och främja klimatanpassning hos sina egna medarbetare och begränsning av klimatpåverkan från verksamheten genom energieffektiviseringar, hållbara och återvinningsbara material, fossilfria transporter samt fossilfri produktion. Företagen behöver se sin roll i denna utmaning och minska klimatavtrycken där det är möjligt, både i den egna produktioner och genom kravställan vid inköp av produkter och insatsvaror. Detta är särskilt relevant för företag som är beroende av skogsråvara där det är av vikt att identifiera vilka klimatrisker företaget har och bygga upp motståndskraft kopplat till företagets tillgångar och leveranskedja. 

För industrin är logistiken nödvändig för att frakta varor via båt, väg- och järnvägstransporter, till och från verksamheten. Här finns det också möjligheter att som företag göra medvetna val och väga in klimatnytta.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in