Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Grafiska Företagen:

Med produkter som till stor del består av papper och kartong kommer ett stort ansvar för hur skoglig råvara framställs och vilken inverkan det har på den biologisk mångfalden. Detta område ställer krav på ett hållbart brukande av alla typer av skogar och innebär att avskogningen behöver minska, att utarmade skogar behöver återställas och samtidigt kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen.

Grafiska Företagen kan genom omvärldsbevakning och påverkansarbete verka för att de råvaror som används inom industrin ska komma från hållbart skogsbruk, samt ta fram information och verktyg som underlättar för medlemsföretagen att använda material som kommer från hållbart skogsbruk. Grafiska Företagen verkar för att pappersråvara från endast hållbart brukade skogar används. Vidare uppmuntrar Grafiska Företagen att endast spårbarhetscertifierade produkter används, både i produkttillverkning och i pappersmaterial för att säkerställa återplantering.

Medlemsföretagen:

Medlemsföretagen har ett ansvar för att säkerställa att de råvaror som nyttjas inom verksamheten härrör från hållbar utvinning. Detta gäller både papper och kartong men även andra råvaror såsom plast, metall och textil där aspekter som rör biologisk mångfald och bevarande av ekosystem behöver vägas in. Medlemsföretagen kan ta sitt ansvar exempelvis genom att ställa krav på sina leverantörer eller vid inköp av certifierad råvara. En ytterligare möjlighet som bidrar till bevarande av biologisk mångfald är att i större utsträckning använda sig av återvunnen råvara.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in