Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Grafiska Företagen:

För att uppnå en hållbar utveckling krävs samverkan på flera nivåer och mellan olika parter. Här bidrar Grafiska Företagen i rollen som branschorganisation och kan verka för att stärka partnerskapet mellan medlemsföretagen som möjliggör ett utbyte av kunskap, expertis och teknik och samverkan. Som en del av Industrirådet och Svenskt Näringsliv och med en nära samverkan med andra branschorganisationer kan Grafiska Företagen verka som en plattform för samarbeten kring hållbar utveckling inom industrin. Grafiska Företagen vill även formulera, kommunicera och implementera mål och strategier baserat på de Globala målen för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete.

Medlemsföretagen:

En möjlighet som finns för medlemsföretagen är att verka för att samverka med andra aktörer för att hitta hållbara lösningar och effektiva partnerskap. Det kan röra sig om samarbete på global eller lokal nivå mellan företag, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle. Genom samarbete och delning av idéer kan resurser tillgängliggöras som i sin tur kan bidra till en hållbar utveckling.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in