Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Grafiska Företagen:

Grafiska Företagen är en arbetsgivarorganisation och erbjuder arbetsgivarstöd. Därmed har branschorganisationen ett ansvar för att stötta medlemsföretagen i frågor kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet genom dialog och stöd till arbetsgivare.

Grafiska Företagen erbjuder service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer. Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal, men även frågor som rör individen som till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Inom branschen förekommer kemikalier som kan bidra till en försämrad arbetsmiljö. Grafiska Företagen kan här påverka medlemsföretagen genom att sprida kunskap och sätta mål för att minimera användningen av skadliga kemikalier i produktion.

Företagen:

För företagen är det viktigt att tillhandahålla goda arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö som möjliggör en god hälsa hos de anställda såväl fysiskt som psykiskt. Detta kan säkerställas genom att använda kollektivavtal och att följa svenska arbetsmiljölagstiftning. Genom aktiviteter som främjar de anställdas hälsa kan sjukfrånvaron minska och bidra till friskare anställda som mår bättre och är mer produktiva. 

På grund av den kemikaliehantering som tillämpas inom industrin har företagen ett ansvar för att ha goda säkerhetsrutiner. Genom att tillämpa försiktighetsprincipen kan skadliga kemikalier undvikas i stor utsträckning, och kemikalier som kan ha en negativ påverkan på människors hälsa bör minimeras. Företagen har ett ansvar för att säkerställa att de bidrar till giftfria produkter i egen produktion och i värdekedjan.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in