Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Grafiska Företagen:

När det gäller produkter som tillverkas av papper och textilier blir vattenfrågan genast viktig. Grafiska Företagen har här identifierat en möjlighet att kunna sprida information om smartare vattenanvändning och minskade utsläpp av farliga kemikalier till vattendrag i värdekedjan. Genom en gemensam uppförandekod för medlemmarna kan krav ställas på att leverantören arbetar systematiskt för att bidra till målet om rent vatten och sanitet.

Medlemsföretagen:

Beroende på företag och typ av produktion blir vattenfrågan mer eller mindre viktig. Generellt så har företagen ett ansvar för att undersöka om den egna produktionen ger upphov till föroreningar eller om vattenintensiva produktionssätt eller om det förekommer i leverantörsled. Hänsyn behöver tas för att effektivisera vattenanvändningen och minimera material som kräver stor vattenförbrukning vid tillverkning.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in