Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Grafiska Företagen:

Inom ramen för dessa delmål kan Grafiska Företagen medverka till att öka branschens produktivitet och förädlingsvärde genom att dela kunskap om ny teknologi och innovativa lösningar. Det kan exempelvis röra sig om innovativa förpackningslösningar, tryckmetoder eller ge stöd för medlemsföretagen när det kommer till att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller som skapar mervärde både för dess kunder och för miljön.

För att verka för en produktiv sysselsättning med goda arbetsvillkor har Grafiska Företagen ett aktivt arbete med frågor rörande konkurrenskraftiga kollektivavtal som även säkerställer en säker arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Grafiska Företagen främjar konkurrens på lika villkor och värnar svenska arbetsmarknadsnormer. Där det är relevant har Grafiska Företagen möjlighet att påverka företagen genom att erbjuda stöd i vilka krav som bör ställas i leverantörsled.

Medlemsföretagen:

För att bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt behöver företagen ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. För att ytterligare uppnå mål 8 kan medlemsföretagen främja konkurrens på lika villkor och värna svenska arbetsmarknadsnormer exempelvis genom kollektivavtal. Företagen kan även arbeta för att säkerställa att arbetsrättsliga villkor följs både i den egna verksamheten samt ställa sociala krav i leverantörsled. När det gäller de miljömässiga aspekterna behöver sambandet mellan tillväxt och miljöförstöring brytas. Genom att implementera cirkulära affärsmodeller kan tillväxt ske utan att ta nya resurser i anspråk vilket kan leda till ökade konkurrensfördelar och ökad kundnytta.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in