Så fungerar det i praktiken

Hur arbetar man rent praktiskt mot de globala målen? Maria Wikström, kommunikationschef på Grafiska Företagen, exemplifierar hur arbetet mot ett av målen kan införlivas i den grafiska branschen.

Maria Wikström exemplifierar genom att titta på mål tre. Det målet som handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Mot det här målet kan både Grafiska Företagen och medlemsföretagen jobba, men på lite olika sätt.

– Grafiska Företagen erbjuder medlemsföretagen arbetsgivarstöd, därmed har organisationen ett ansvar för att stötta medlemsföretagen i frågor kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet genom dialog och stöd till arbetsgivare, säger
Maria Wikström.

Grafiska Företagen erbjuder service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer. Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som frågor som rör individen som till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

– Inom branschen förekommer även kemikalier som kan bidra till en försämrad arbetsmiljö, säger Maria Wikström och fortsätter;

– Grafiska Företagen kan här påverka medlemsföretagen genom att sprida kunskap och sätta mål för att minimera användningen av skadliga kemikalier i produktion.

För medlemsföretagen är det viktigt att tillhandahålla goda arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö som möjliggör en god hälsa hos de anställda såväl fysiskt som psykiskt. Detta kan säkerställas genom att använda kollektivavtal och att följa svensk arbetsmiljölagstiftning.

– Genom aktiviteter som främjar de anställdas hälsa kan medarbetarna både må bättre och bli mer produktiva. Samtidigt minskar sjukfrånvaron, förklarar Maria Wikström.
På grund av den kemikaliehantering som tillämpas inom industrin har medlemsföretagen ett ansvar för att ha goda säkerhetsrutiner. Genom att tillämpa försiktighetsprincipen kan skadliga kemikalier undvikas i stor utsträckning, och kemikalier som kan ha en negativ påverkan på människors hälsa bör minimeras.

– Företagen har ett ansvar för att säkerställa att de bidrar till giftfria produkter i egen produktion och i värdekedjan. Och på samma sätt kan man jobba med de övriga nio målen, avslutar Maria Wikström.