Uppförandekod ställer krav på hållbarhet

En så kallad "code of conduct", en uppförandekod, är ett bra verktyg i arbetet med att göra produktionen mer hållbar.

Grafiska företagens tidigare VD Ravindra Parasnis berättar mer om den standardiserade uppförandekod som Grafiska Företagen tagit fram för medlemsföretag. Ladda ner uppförandekoden i svensk eller engelsk version till höger.

Hur är det tänkt att uppförandekoden ska användas?

Som en checklista som våra medlemmar kan använda gentemot sina leverantörer för att säkerställa att de följer ett antal kriterier som bidrar till en hållbar utveckling. Det är även tänkt att den ska användas tillsammans med vår guide "Quickstart Agenda 2030" för att komma igång med det arbetet.

Varför behövs en uppförandekod i den grafiska branschen?

Dagens produktions- och konsumtionsmönster är inte hållbara. För att nå de Globala målen behöver alla parter bidra, de grafiska företagen är såklart en del av det arbetet.

Passar uppförandekoden för alla medlemsföretag?

Många större företag har redan uppförandekoder för sina leverantörer, men många av våra medlemsföretag är medelstora eller små. Det är framförallt de företagen som vi hoppas ska kunna ha stor nytta av en standardiserad uppförandekod anpassad för just grafisk bransch.

Ladda ner

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in