"Kostnaden tar man igen genom att medvetna kunder väljer oss"

Det var FN:s klimatmöten i Köpenhamn och Durban för tiotalet år sedan som satte Niklas Bille på spåret.

– Det var då jag insåg att koldioxidutsläppen och den globala uppvärmningen var kanske det största hotet mot miljön. Sedan dess har vi jobbat för att pressa ned våra utsläpp, säger Niklas Bille.

Och det har Billes tryckeri i Göteborg lyckats väl med. Sedan 2010 har företaget minskat sina koldioxidutsläpp från 286 till 48 ton. Det var farfar Stig och hans tvillingbror Gunnar Bille som startade tryckeriet 1963. Från början en sidoverksamhet till deras reklamföretag som drogs igång redan i slutet av trettiotalet.

– Man höll på med screentryck, som under de första tjugo åren var en tryckteknik som bjöd på många miljömässiga utmaningar, inte minst när det gällde arbetsmiljön. Framför allt min pappa Anders Bille, som var VD under 30 år var tidigt ute och testade vattenburna färger i stället för de som baserade sig på lösningsmedel, berättar Niklas Bille, som själv har varit VD i familjeföretaget sedan millennieskiftet.

Billes var bland de första tryckerierna som blev Svanenmärkta på nittiotalet. Förutom att uppfylla kriterierna för Svanenmärkningen använder sig Billies av FSC-märkningen när det gäller inköp av papper och emballage. Allt för att försäkra sig om att produkterna är framställda på ett ansvarsfullt och hållbart sätt när det gäller miljö och sociala förhållanden. Billes är även miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001.

När det gäller arbetet med koldioxidutsläppen anlitar Billes klimatföretaget Tricorona, som specialiserat sig på att finna projekt, främst i utvecklingsländer, som ersätter exempelvis fossil energiproduktion med vindkraft eller solcellspaneler, som gör att koldioxidutsläppen minskar. Tricorona räknar ut kostnaden för att kompensera för ett ton koldioxidekvivalent beroende på vilket projekt man vill ansluta sig till. Exempelvis kostar det 360 kronor att klimatkompensera ett ton koldioxid i ett projekt som drivs i Indien.

– Vi har en miljöexpert, en konsult, som är här en dag per vecka. Han gör varje år en genomlysning
av tryckeriet och räknar ut hur stort avtryck vi gör när det gäller koldioxid, säger Niklas Bille.

Och då tar man med allt från säljarnas bilkörande, alla varutransporter till energiåtgången för att driva fabriken.

– Vi köper exempelvis bara grön el-kraft. Det är bara kraft från sol, vind och vatten som vi använder. Det var en stor pott växthusgaser som försvann där, säger Niklas Bille.

Andra åtgärder är exempelvis att alla egna transportbilar drivs med biodiesel, som också kallas HVO, hydrogenated vegetable oil. Det minskade transportutsläppen med 80 procent. I dagsläget har företaget alltså pressat ned utsläppen till en sjättedel jämfört med hur det var för knappt tio år sedan, men trots alla åtgärder återstår det 48 ton koldioxid som Billes måste klimatkompensera för hos Tricorona.

– Det är på så sätt vi blir ett klimatneutralt tryckeri, säger Niklas Bille, som avslöjar att han och ledningsgruppen i ett nästa steg funderar på att kompensera för allt papper som används i tryckeriet.
För närvarande skulle det innebära en kostnad på drygt en halv miljon kronor.

– Det kan tyckas vara mycket pengar, men våra kunder har börjat uppmärksamma vårt klimatarbete. Vi har nyligen tagit in två stora kunder genom att kunna erbjuda ett återvinningsbart skyltmaterial i stället för plast. Så kostnaden för klimatkompensationen tar man igen genom att medvetna kunder väljer oss, säger Niklas Bille.

 

Edit: I en tidigare version stod det att det koldioxidutsläppet hade sänkts från från 286 000 till 48 000 ton. Det ska vara 286 till 48 ton.