Elektroniska mediers miljöpåverkan

Arbetet med att få till en standard för beräkning av koldioxidekvivalens från e-media går framåt inom ISOs tekniska kommitté för Grafisk Teknik, TC 130. Syftet med denna standard är att på ett mer enhetligt och exakt sätt kunna jämföra trycksakers miljöpåverkan i förhållande till elektronik som datorer, surfplattor och smarta mobiler.

De studier som gjorts av sådana jämförelser har visat att en hög grad av osäkerhet och antaganden har gett resultat som många gånger inte har varit helt entydiga. Rapporter från IVL och Innventia har dock visat att trycksaker generellt inte drabbar miljön så mycket som många tror och det är också något som förklaras i broschyren "Myths & Facts" som Two Sides har tagit fram.

Ladda ner broschyren Myths & Facts här.