Miljöledningssystem

ISO 14 000

Många företag kommunicerar sitt miljöarbete med en certifiering enligt ISO 14 000. Men en ISO-certifiering är långt ifrån samma sak som en miljömärkning.

ISO 14 000 är en samling standarder som ett företag kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. De omfattar bland annat utvärdering, organisering och redovisning av det interna miljöarbetet. ISO 14000 ställer i sig inga miljökrav på företaget eller dess produkter. De krav som gäller i miljöledningssystemet ställer företaget på sig självt.

Läs mer på ISOs hemsida.