Papper och print är hållbart

Så berättar du för kunderna

Här kan du ladda ner material som du som medlem kan använda i din kommunikation med dina kunder för att berätta om print och papper som en hållbar kommunikationskanal.

Ladda ner

På Two Sides hemsida kan du bland annat ladda ner:

  • Annonser
  • Korta filmer som kan användas i sociala medier
  • Bilder med budskap om papprets hållbarhet som kan användas på webb och i sociala medier
  • "Myths and Facts" som lyfter de vanligaste myterna om tryck och papper.
  • Faktablad som informerar om papper och dess hållbara egenskaper 

Om Two Sides

Two Sides är ett initiativ av företag från leverantörskedjan för grafisk kommunikation inklusive skogsbruk, massa, papper, bläck och kemikalier, förpress, press, efterbehandling, publicering, tryckning, kuvert och postoperatörer. Vårt gemensamma mål är att främja hållbarheten i leverantörskedjan för grafisk kommunikation och fördriva vanliga miljöuppfattningar genom att ge användarna verifierbar information om varför tryck och papper är ett attraktivt, praktiskt och hållbart kommunikationsmedium.

Two Sides bildades 2008 med medlemmar från hela leverantörskedjan i grafisk bransch. Two Sides är ett forum där branschen kan arbeta tillsammans och dela erfarenheter; förbättra standarder och praxis som ökar kundernas förtroende för våra produkter.