Förpackningar av papper om konsumenten får välja

En ny Europeisk studie visar att konsumenter föredrar pappersbaserade förpackningar eftersom de är bättre för miljön. Konsumenter blir också allt mer medvetna om förpackningars miljöpåverkan generellt.

I studien, som initierats av Two Sides och utförts av det fristående undersökningsföretaget Toluna, medverkar totalt 5.900 europeiska konsumenter, varav 350 är svenskar. Här är några av de mer framstående resultaten som kommit fram i undersökningen.

  • Över hälften av de svenska konsumenterna skulle undvika en detaljhandlare som inte aktivt försökte minska användandet av ej återvinningsbar plast
  • 64 procent av svenskarna föredrar att få sina e-handelsköp levererade i pappersförpackningar snarare än plastförpackningar

Ta del av hela resultatet från undersökningen