De gör nya affärer på digitaliseringen

Foto: Erik Thor Lennart Nyström

Lennart Nyfeldt är försäljningschef på grafiska företaget Åtta.45 i Järfälla. Flipptryck.se är vår nya e-handel för trycksaker, berättar han för Print & Packaging. Webbutiken har fått en ny design och lanseras under våren. Åtta.45 räknar med att omsätta cirka 345 mkr under 2018 och ska enligt planen omsätta 500 mkr år 2021. Då skulle jag vilja att Flipptryck utgör 25 procent av vår nyförsäljning. På längre sikt kommer den vara förutsättningen för hela vår verksamhet, fortsätter Lennart.

Nytt tryckeri – ny strategi 
För drygt två år sedan byggde Åtta.45 en ny tryckerianläggning och drog upp en strategi för framtiden. Där delar man insikten med alla andra företag om att man måste bli mer tillgänglig för överleva.– Syns du inte på webben finns du inte. Vårt fokus är nu att få större förståelse för kundens alla behov i en digitaliserad tid. Tillgänglighet och enkelhet online är avgörande och för att lyckas. En ny generation av trycksaks-beställare kräver detta. De arbetar i en värld där allt finns ett klick bort. De vill ha enkla och transparenta
lösningar, säger Lennart Nyfeldt.

Vårt fokus är nu att få större förståelse för kundens alla behov i en digitaliserad tid. Tillgänglighet och enkelhet online är avgörande för att lyckas, säger Lennart Nyfeldt.
Det är utifrån den analysen Flipptryck.se är skapad. Med några klick och ett uppladdat tryckoriginal är beställningen klar. Leveranstid och pris, inklusive alternativa priser, meddelas direkt på Flipptryck. Det här innebär att samtidigt som vi breddar oss så stärker vi banden till våra under. Förutsättningarna för detta är naturligtvis vår stora investering i form av ny produktionsanläggning och maskinpark. Nyckeln till lönsamhet är automatisering. Genom att samtrycka fler uppdrag på samma ark skapar vi lönsamhet. Flera kunder samsas helt enkelt på samma intag, avslutar Lennart Nyfeldt.

Strömberg – kommunikation, inte tryck
 Åtta.45 har gjort sin digitala satsning för att kunna expandera och hitta nya kunder. Men definierar sig fortfarande som ett tryckeri. Med Strömberg i Huddinge är det annorlunda. Från början ett logistik-företag som investerat i tryck, både digitalt och offset, för att kunna ge kunderna säkra leveranser. Från
utformning av kommunikation till svarshantering. Ett tryckeri är man däremot inte. – Vi är ett företag som säljer kommunikationstjänster där bland annat tryck ingår, säger Strömbergs koncernchef Anders Molin.

Multikanalkommunikation"
Han säger att det som skiljer Strömberg mot andra grafiska företag är att 95 procent av kommunika-tionen som produceras är variabel. Det handlar om att hantera kundernas insamlade data och processa den på något sätt. Till en trycksak, ett sms eller någon annan kanal. Anders Molin säger att multikanal-kommunikation delvis har omformat affärsmodellen. – Vi hjälper kunderna med hur de  kommunicerar. En konsekvens av digitaliseringen är att efterfrågan på trycksaker ökar. Det märks inte minst bland mäklare och bilföretag. – Med all digital kommunikation som finns i dag upplevs det som något unikt att få hem ett brev i brevlådan, säger Anders Molin.

Text: Billy Andersson