Krumbuktande innovation kräver inrutande ramar

Foto: Erik Thor Sofie Lindblom

Alla kan. Det gäller bara att våga. Sofie Lindblom coachar företagsledare i innovation. Förändring är vårt nya normaltillstånd. Nyckeln är att vara nyfiken. Det blir roligare så, säger hon.

Förändring som känns svår och flummig kräver en rak och konkret metod. Sofie Lindblom, vd på Ideation 360, jobbar med att förenkla och bryta ner det lika hippa som prestationsfyllda begreppet innovation till en begriplig arbetsprocess för företag.Vi är som en personlig tränare för företagens innovationsmuskler. Vi erbjuder vår metod och plattform, men det är de som varje dag ska göra jobbet. Sofie Lindblom vet vad hon talar om. När hon för ett drygt år sedan började på Innovation 360 Group som vd för nystartade dotterbolaget Ideation 360 sa hon upp sig från positionen som global innovation manager på Spotify, rankat som ett av världens mest innovativa företag. Innovation handlar inte om det enskilda geniets snilleblixt. Snarare om att varje dag fråga sig: "Vad behöver världen idag?" och "Hur kan vi leverera det?". Att hela tiden analysera sin verksamhet och omvärlden och lite i taget skruva sin affärsmodell – det är så man bli innovativ, enligt Sofie Lindblom.

Ger idéprocessen stadga
Ideation 360s plattform är ett webbverktyg för att samla in idéer, testa, utveckla och hantera besluts-processer. Se till att man gör saker i rätt tid och rätt ordning.Många företags problem är att ledningen först fattar beslut om att utveckla en ny produkt, sedan lämnar en kravspecifikation till utvecklare. Två år senare kommer produkten ut – föråldrad, omodern, för länge sedan omsprungen av ny teknik och nya beteenden. Om man istället bollar idéer under hela utvecklingen och gör regelbundna test-prototyper samt tar in kunskap från alla inblandade, är chanserna långt större att man lyckas. Sofie Lindblom exemplifierar med en klädkedja. De som står i butiken har ovärderlig kunskap om när och hur kunderna vill handla, vilka extrapriser som funkar och inte. De är sällan med i rummen där bolagets strategi fastslås, men deras insikter är ack så viktiga, säger hon, och menar att i synnerhet användares perspektiv tas tillvara för lite.

Börja litet och väx
Att ställa om till en innoverande organisation kräver en del av bolagsledningen; insikt och kunskap om företagets läge och omvärlden. Dessutom tid och resurser, det vill säga budget. Själva omställningen följer sedan modellen för innovationsprocessen. Börja litet. Skapa små, lyckade referenscase som du kan använda när du startar större projekt med fler inblandade. Kommunikation är viktig. Förklara bakgrund och motivera varför detta ska göras. Det här är ett litet steg på en större resa.

Snabbare utveckling imorgon igen
Visst kräver det sin ledare, säger hon. Eller i alla fall andra saker än när en ensam, beslutsstark man var modellen för ett starkt ledarskap. Du kan inte ha alla svar idag, men måste ha modet att ställa rätt frågor, lyssna på svaren och ta in dem i analysen. Det är svårt att hänga med, den tekniska utvecklingen sker i en exponentiell kurva. Det går fortare och fortare – ändå kommer det aldrig mer att gå så långsamt som idag, säger hon. Just därför gäller det att behålla fokus. Vad är viktigt för mig och för mitt företag? Vad behöver jag lära mig för att åstadkomma det? De frågorna behöver man ställa sig varje dag, tycker Sofie Lindblom, och poängterar att man ska komma ihåg att fira de små stegen i början. För många små steg – det är hela resan. Du blir aldrig klar. Det kommer alltid nya saker som tar över.

Text: Ulrika Fjällborg