Returpapper

Tryckerier har enligt författning ett producentansvar, dvs ett ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Tryckerierna har organiserat sitt producentansvar inom ramen för Pressretur AB. Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. IKEA, Metro samt medlemsföretagen i Grafiska Företagen, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter är anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom särskilda samarbetsavtal.

Grafiska Företagens samarbetsavtal med Pressretur innebär att våra medlemmar inte behöver betala något till Pressretur för återvinningen eller behöver redovisa sin produktion till Pressretur.

Ägarna till Pressretur agerar gemensamt under namnet Papperskretsen för att främja återvinningen i Sverige. Papperskretsen står bakom Återvinningsgarantin, den märkning som talar om för kunderna att producenterna tar sitt ansvar enligt förordningen om producentansvar.

Medlemmar i Grafiska Företagen kan bidra till att sprida konceptet i sina egna kanaler och vid aktuella tillfällen. 

Läs mer om Papperskretsens samarbete och Återvinningsgaranti.

Frågor angående producentansvaret för tryckerierna hänvisas till Pressretur.

Kontaktuppgifter
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Box 17033, 104 62 Stockholm
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 63A, 5 tr
Fax: 08-566 144 40
E-post: info@ftiab.se (hushåll) eller kund@ftiab.se (producenter)

Producentansvar (för företag) 0200-88 03 10 (kostnadsfritt)
Måndag – torsdag, kl 08:15-17:00
Fredagar, kl 08:15-16:00
Stängt för lunch, kl 11:30-12:30