Återvinningsgarantin

– ett hållbart erbjudande från Papperskretsen!

Enligt förordningen om producentansvar för returpapper har producenterna ansvar för att samla in returpapper för materialåtervinning.

Papperskretsen står bakom Återvinningsgarantin, den märkning som talar om för kunderna att producenterna tar sitt ansvar enligt förordningen om producentansvar.

Medlemmar i Grafiska Företagen kan bidra till att sprida konceptetet i sina egna kanaler och vid aktuella tillfällen. Läs mer om Papperskretsens samarbete och Återvinningsgarantin här:

Nyheter från Papperskretsen

papperskretsen.se/nyheter kan du läsa deras nyheter samt anmäla dig till deras nyhetsbrev om du är intresserad av att veta mer om vad Papperskretsen gör och följa aktuella frågor inom insamling och återvinning.