Sprid budskapet om det tryckta mediets återvinningsbarhet

Älskar du också papper? I det här magasinet som vi på Grafiska Företagen tagit fram tillsammans med Papperskretsen hittar du kunskap, inspiration och nya perspektiv på papper, dess kretslopp och återvinningsbarhet.

Visste du att en trycksak kan återvinnas upp till sju gånger? Hushållen tycker att det är lätt att återvinna och Sverige ligger i världsklass när det gäller återvinning av papper.

När en trycksak lämnats vid en återvinningsstation transporteras den till bruket för att återvinnas till returfibermassa. Returfibern blandas med färskfiber till ny pappersmassa som i sin tur blir nytt papper.

I vilken mån en trycksak är återvinningsbar avgörs till stor del av vilka val som görs vid tryckprocessen. Läs mer om hållbar formgivning och tryckning i Pappersguiden som vi sände ut i våras.

Hjälp till att sprida budskapet om det tryckta mediets återvinningsbarhet!

Undersökningar visar att kunder vill ha hjälp av sina leverantörer att göra hållbara val. Du kan använda magasinet när du pratar med kunder så att de kan göra bästa tänkbara miljöval.

Du kan beställa fler ex till ditt företag eller dina kunder genom att kontakta Ulrika Palmén, ulrika.palmen@grafiska.se