Rapporter

Fördjupa dig i något intressant och användbart

Här har vi på Grafiska Företagen samlat och listat undersökningar och rapporter som kan vara intressanta och användbara för dig som är verksam i den grafiska branschen. Rapporter som är bra för djupare studier när du är intresserad av ett särskilt ämne.

En del har vi tagit fram själva, varit med att ta fram och andra är gjorda av olika företag som vi samarbetar med.

Ämnen som vi ser attraherar våra medlemsföretag och andra som är verksamma i grafisk bransch är affärsutveckning, bl.a. genom ny teknik (som Augmented reality och smarta förpackningar), miljö och hållbarhet (exempelvis "A Cellulose-Based society"), kompetensförsörjning (Future skills) samt ämnen som papper och papperstillverkning.

För varje rapport finns en beskrivning av vad den omfattar. Vissa rapporter går att ladda ner direkt, andra har våra samarbetspartners valt att göra tillgängliga via formulär som du fyller i för att kunna få den, i vissa fall digitalt och andra i tryckt version.