A Cellulose-Based society

En rapport från Innventia som fokuserar på hur material återanvänds efter att det tjänat sitt syfte.

Med rapporten "A Cellulose-Based Society" sätter Innventia fokus på förutsättningarna för en nödvändig samhällsomställning – från ett fossilbaserat och linjärt samhälle där produkter produceras, används och sedan kastas, till ett biobaserat och cirkulärt samhälle där "skräp" så som vi tänker på det idag inte existerar, utan där allt material finner en ny användning efter att det tjänat sitt syfte.

Alla fiber- och pappersbaserade produkter som exempelvis förpackningar och trycksaker är en del av bioekonomin. Cellulosan är den vanligaste förekommande byggstenen i naturen. Innventia tror på en biobaserad och cirkulär ekonomi där material från skogen är en av hörnstenarna för en mer hållbar framtid. De har intervjuat experter inom utveckling av nya material, tekniker och affärslösningar om framtida strategier. Konsumenter i fem olika länder har varit med och skapat ett framtidsscenario där vi med enbart resurser från skogen tillverkar en mängd produkter.

Utgivningsår: Stockholm, 2016

Utgivare: Innventia