Insikt - Dyr rekrytering skadar grafisk industri

I denna Insiktsrapport har vi gjort en djupdykning i kompetensförsörjningsfrågan och granskar den specifikt ur den grafiska industrins perspektiv. Rapporten visar hur bristerna i utbildningssystemet leder till mycket dyra rekryteringar i den grafiska industrin.

När utbildningssystemet inte kan förse branschen med rätt kompetens så leder det till att företagen själva måste utbilda sina medarbetare, vilket i snitt kostar ca 500 000 kr per rekrytering. Det är mycket kostsamt för företagen och inte heller samhällsekonomiskt lönsamt.

- Problemet är att företagen i den grafiska industrin i huvudsak får bära sina egna utbildningskostnader. Vår bedömning är att detta beror på att det finns alltför få gymnasiala yrkesutbildningar som täcker branschens utbildningsbehov, säger Henrik Smedmark ansvarig kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

Insikt är en rapport som belyser olika problemställningar kopplade till den grafiska industrins konkurrenskraft. Insikt vänder sig till politiska beslutsfattare, myndigheter och media.