Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering

Denna rapport presenterar en livscykelanalys av de två mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering.

Undersökningen initierades av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter och finansierades av Sveriges Tidskrifter med partner. Studien har utförts av Innventia och Innventia Edge. 

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Att läsa en prenumererad pappersbaserad tidskrift och att läsa motsvarande tid på Internet genererar utsläpp av växthusgaser i samma storleksordning.

  • Resultaten visar betydelsen av produktionsplats för energiintensiv verksamhet som massa- och papperstillverkning samt tryckning. Den svenska el-mixen för konsumtion har lägre klimatpåverkan än motsvarande energi i Norden eller Europa.

  • Antal läsare per papperstidskrift påverkar potentiell klimatpåverkan. Eftersom all miljöpåverkan för papperstidskriften är relaterad till produktion, tryckning, distribution och avfallshantering och inget till själva läsningen innebär fler läsare per tidskrift lägre miljöbelastning "per läst tidskrift".

  • Miljöpåverkan för läsning på Internet är direkt relaterad till lästiden, ju längre lästid ju mer miljöbelastning.

  • Miljöpåverkan för att läsa en prenumererad pappersbaserad tidskrift är lägre än för att läsa en papperstidskrift som säljs som lösnummer eftersom alla tidskrifter som står i tidskriftshyllorna inte säljs.

  • Det svenska återvinningssystemet av papperstidskrifter innebär att papperstidskriftens miljöpåverkan reduceras.

  • Välskött skog med nettotillväxt innebär ett nettoupptag av biogen koldioxid i skogen. Skogens koldioxidupptag är av betydande storlek för papperstidskriften.

Utgivningsår: Stockholm, 2010
Utgivare: Innventia