Nyheter från Intergraf

Intergraf

Europeiska federationen för tryck och digital kommunikation

Intergraf arbetar med Europeiska unionen för att främja och skydda tryckindustrins intressen genom lobbying, information, nätverk och social dialog. Intergraf representerar 22 nationella förbund i 20 länder och i sin tur representerar de nationella medlemmarna en stor del av tryckindustrin i EU-28. Branschen som helhet uppgår till cirka 113 000 företag och sysselsätter cirka 620 000 personer.

Tryckindustrin i Europa har en årlig omsättning på cirka 80 miljarder euro och består främst av småföretag, varav 90 procent av dem sysselsätter färre än 20 personer. Branschen har förändrats under det senaste decenniet, särskilt till följd av att analoga processer övergått till att bli digitala.

Intergraf har sedan 1930 arbetat för att stödja denna kreativa och dynamiska industri genom dialog mellan länder och inom EU byråkratin.